WYCIECZKA NA PODLASIE I DO WILNA

W dniach 7-9 czerwca 2019 roku Przeworski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  IPA  zorganizował dla wszystkich swoich członków, policjantów, przyjaciół i pracowników Policji wycieczkę do Grabarki, Świętej Wody, Augustowa i Wilna. Wycieczka miała formę bardziej objazdową, dzięki czemu mogliśmy odwiedzić więcej miejsc w Polsce i zobaczyć trochę Litwy.

Wyjazd 54-osobowej grupy nastąpił o godz. 6:00 z pod Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. Około godz. 12:30 dojechaliśmy do miejscowości Grabarka, gdzie w Sanktuarium Góry Grabarka spotkaliśmy się z osobą, która opowiedziała całą historie sanktuarium. Następnie udaliśmy się do Wasilkowa, gdzie czekał  proboszcz ks. Alfred Butwiłowski. Po serdecznym przywitaniu nastąpiło oficjalne przekazanie   w imieniu IPA Region Przeworsk kamienia intencyjnego z logo IPA. Ksiądz proboszcz  przedstawił nam historię Sanktuarium Święta Woda, a następnie oprowadził nas po sanktuarium i górze krzyży. Około godz. 20:00 przyjechaliśmy do hotelu Oficerski Yacht Club w Augustowie, gdzie czekała na nas obiadokolacja.

W drugim dniu po śniadaniu około godz. 7:30 wyjechaliśmy do Wilna. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od cmentarza na Rossie i grobu z sercem marszałka Józefa Piłsudzkiego, kaplicy Ostrobramskiej, placu katedralnego, zespołu kościołów św. Anny oraz Piotra i Pawła, pałacu prezydenckiego, rynku i ul. Zamkowej. Około godz. 15:00 zjedliśmy obiad i udaliśmy się w drogę powrotną. W drodze powrotnej pooglądaliśmy zamek w Trokach. Po powrocie do Augustowa w hotelu czekała na nas obiadokolacja. Po kolacji zostało zorganizowane spotkanie integracyjne przy dźwiękach muzyki. Podczas spotkania została uroczyście wręczona legitymacja Zasłużonego SP IPA koledze Stanisławowi Wojtas.

W trzecim dniu po śniadaniu i wykwaterowaniu pojechaliśmy do  Studzienicznej, gdzie zwiedzieliśmy sanktuarium na wyspie, a następnie wróciliśmy do Augustowa i zwiedzieliśmy centrum miasta. Tam pożegnaliśmy się z naszą panią przewodnik i udaliśmy się w drogę powrotną i około godz. 22:30 dojechaliśmy cali i zdrowi do Przeworska.

Podczas trzydniowej wycieczki była przepiękna słoneczna pogoda.

W imieniu uczestników wycieczki dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu wycieczki, a przede wszystkim Koledze Sławkowi Zrajkowskiemu z Regionu IPA Białystok i Pani Barbarze Kowalewskiej przewodnik z Suwałk. Słowa podziękowania należą się też zasłużonemu SP IPA Koledze Stanisławowi Wojtas za przygotowanie kamienia intencyjnego oraz naszemu kierowcy Panu Sławkowi Dziukowi za profesjonalny i bezpieczny przewóz naszej wycieczki. 

[Best_Wordpress_Gallery id=”218″ gal_title=”WYCIECZKA NA PODLASIE I DO WILNA”]

Tekst: A. Oleszek
Zdjęcia: archiwum Regionu

Możesz również polubić…