Region Jasło – Władze

jaslo@ipapodkarpacie.pl

ipa.jaslo@gmail.com
38-200 Jasło ul. Kościuszki 26
konto bankowe: 37 8642 1171 2017 7107 0843 0001 PBS O/Jasło

Przewodniczący
Bogusław Łach
boguslawlach@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 606 742 629

Sekretarz
Piotr Furmanek
piotrfurmanek@ipapodkarpacie.pl

Z-ca sekretarza
Artur Wypasek
arturwypasek@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Mariusz Wojnar
mariuszwojnar@ipapodkarpacie.pl

Członek Prezydium
Robert Gomułka
robertgomulka@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Józef Dziedzic
jozefdziedzic@ipapodkarpacie.pl