Region Mielec – Władze

mielec@ipapodkarpacie.pl
39-300 Mielec ul. Wyspiańskiego 8
konto bankowe: 14 8642 1168 2016 6811 9119 0001 PBS O/Mielec

Przewodniczący
Marek OPIELA
marekopiela@ipapodkarpacie.pl
przewodniczacyipamielec@gmail.com
telefon mobilny 509 334 137

Sekretarz
Sebastian KRZAK
sebastiankrzak@ipapodkarpacie.pl

Z-ca sekretarza
Kinga BARACZ
kingabaracz@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Ewelina Ziemba
ewelinaziemba@ipapodkarpacie.pl
telefon mobilny 504 642 462

Członek Prezydium
Dariusz  Mielczarek
pawelwilk@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej MAZURKIEWICZ
andrzejmazurkiewicz@ipapodkarpacie.pl