Region Mielec – Władze

mielec@ipapodkarpacie.pl
39-300 Mielec ul. Wyspiańskiego 8
konto bankowe: 95 1090 2590 0000 0001 4942 8824 Santander 5/O Rzeszów

Przewodniczący
Marek OPIELA
marekopiela@ipapodkarpacie.pl
przewodniczacyipamielec@gmail.com
telefon mobilny 509 334 137

Sekretarz
Michał STREB
michalstreb@ipapodkarpacie.pl

Z-ca sekretarza
Kinga BARACZ
kingabaracz@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Ewelina ZIEMBA
ewelinaziemba@ipapodkarpacie.pl
telefon mobilny 504 642 462

Członek Prezydium
Tomasz MROCZEK
tomaszmroczek@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz BOROWIEC
lukaszborowiec@ipapodkarpacie.pl