Region Mielec – Władze

mielec@ipapodkarpacie.pl
39-300 Mielec ul. Wyspiańskiego 8
konto bankowe: 14 8642 1168 2016 6811 9119 0001 PBS O/Mielec

Przewodniczący
Adam MIELNICKI
adammielnicki@ipapodkarpacie.pl
przewodniczacyipamielec@gmail.com
telefon mobilny 533 251 186

Sekretarz
Tomasz MROCZEK
tomaszmroczek@ipapodkarpacie.pl

Z-ca sekretarza
brak obsady

Skarbnik
Kinga BARACZ
kingabaracz@ipapodkarpacie.pl

Członek Prezydium
Paweł WILK
pawelwilk@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej MAZURKIEWICZ
andrzejmazurkiewicz@ipapodkarpacie.pl