Region Przemyśl – Władze

region@ipaprzemysl.pl
37-700 Przemyśl
ul. Bohaterów Getta 1

konto bankowe: 47 8642 1155 2015 1506 0396 0001 PBS O/Przemyśl

Przewodniczący
Jan FABER
janfaber@ipaprzemysl.pl
janfaber53@gmail.com
telefon mobil 667 666 090

Sekretarz
Leszek LICHACZ
leszeklichacz@ipaprzemysl.pl

Skarbnik
Alicja FEJDASZ
alicjafejdasz@ipaprzemysl.pl

Członek Prezydium
Wojciech SKORŻA
wojciechskorza@ipaprzemysl.pl

Członek Prezydium
Robert JANICKI
robertjanicki@ipaprzemysl.pl

Członek Prezydium
Jerzy MICHAEL
jerzymichael@ipaprzemysl.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek HAJDUK
marekhajduk@ipaprzemysl.pl