Region Przemyśl – Władze

region@ipaprzemysl.pl
37-700 Przemyśl
ul. Bohaterów Getta 1

konto bankowe: 04 1090 2750 0000 0001 3709 8244 Bank Zachodni WBK O/Przemyśl

Przewodniczący
Jan FABER
janfaber@ipaprzemysl.pl
janfaber53@gmail.com
telefon mobil 667 666 090

Sekretarz
Wojciech SKORŻA
wojciechskorza@ipaprzemysl.pl

Zastępca Sekretarza
Monika ROSICKA – GARGOL
monikarosickagargol@ipaprzemysl.pl

Skarbnik
Alicja FEJDASZ
alicjafejdasz@ipaprzemysl.pl

Członek Prezydium
Damian Chabko
damianchabko@ipaprzemysl.pl

Członek Prezydium
Cezary CIEPLAK
CEZARYCIEPLAK@ipaprzemysl.pl

Członek Prezydium
Bogusław KASPROWICZ
boguslawkasprowicz@ipaprzemysl.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek HAJDUK
marekhajduk@ipaprzemysl.pl