Region Bieszczadzki (SG) – Władze

bieszczadzkisg@ipapodkarpacie.pl

region@bieszczadzki.pl
37-700 Przemyśl ul Mickiewicza 34
konto bankowe: 92 1090 2590 0000 0001 4183 8434  Santander BP 5O/Rzeszów

Przewodniczący
Marek SAMEK
mareksamek@ipapodkarpacie.pl
telefon mobilny 534 648 000

Sekretarz
Witold KOŚĆ
witoldkosc@ipapodkarpacie.pl

Z-ca Sekretarza
Jacek RZEPA
jacekrzepa@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Bartłomiej GALANTY
bartlomiejgalanty@ipapodkarpacie.pl
telefon mobilny 668 017 635

Członkowie Prezydium
Mariusz BOJCZYK
dariuszbojczyk@ipapodkarpacie.pl

Krzysztof CWENAR
krzysztofcwenar@ipapodkarpacie.pl

Zdzisław WELSZYNG
zdzislawwelszyng@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Leszek KOGUT
leszekkogutk@ipapodkarpacie.pl