Region Bieszczadzki (SG) – Władze

bieszczadzkisg@ipapodkarpacie.pl

region@bieszczadzki.pl
37-700 Przemyśl ul Mickiewicza 34
konto bankowe: 40 8642 1155 2015 1510 0568 0001 PBS O/Przemyśl

Przewodniczący
Marek SAMEK
mareksamek@ipapodkarpacie.pl
telefon mobilny 534 648 000

Sekretarz
andrzejbednarz@ipapodkarpacie.pl

Z-ca Sekretarza
Dariusz BOJCZYK
dariuszbojczyk@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Witold KOŚĆ
witoldkosc@ipapodkarpacie.pl

Członkowie Prezydium
IRMINA SIKORA-KOŁODZIEJ
irminasikora-kolodziej@ipapodkarpacie.pl

Cezary OKOCZUK
cezaryokoczuk@ipapodkarpacie.pl

Adam WĄSOWICZ
adamwasowicz@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Leszek GRZEGORZAK
leszekgrzegorzak@ipapodkarpacie.pl