Region Brzozów – Władze

brzozów@ipapodkarpacie.pl
36-200 Brzozów ul Witosa 9
konto bankowe:

Przewodniczący
Tomasz HAŁKA
tomaszhalka@ipapodkarpacie.pl
telefon mobilny 692 420 147

Sekretarz
Konrad KNUREK
konradknurek@ipapodkarpacie.pl

Z-ca sekretarza
Dariusz HĘDRZAK
dariuszhedrzak@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Marcin BLICHARCZYK
marcinblicharczyk@ipapodkarpacie.pl
telefon mobilny 664 410 528

Członek Prezydium
Paweł POTOCZNY
pawelpotoczny@ipapodkarpacie.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata SERAFIN
malgorzataserafin@ipapodkarpacie.pl