Region Dębica – Władze

debica@ipapodkarpacie.pl
ipa.region.debica@gmail.com

39-200 Dębica ul Chłodnicza 20
konto bankowe: 27 8642 1139 2013 3932 9925 0001 PBS O/Dębica

Przewodniczący
Marek KUŁAKOWSKI
marekkulakowski@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 503 536 732

Sekretarz
Ireneusz Starzyk
ireneuszstarzyk@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Dariusz MICEK
dariuszmicek@ipapodkarpacie.pl

Członkowie Prezydium
Ryszard GRZELAK
Marcin WOJTALA

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Danuta OLECH
danutaolech@ipapodkarpacie.pl