Region Dębica – Władze

debica@ipapodkarpacie.pl

39-200 Dębica ul Chłodnicza 20
konto bankowe: 96 1090 2590 0000 0001 4690 8649 Santander Polska 5O/Rzeszów

Przewodniczący
Marek KUŁAKOWSKI
marekkulakowski@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 503 536 732

Sekretarz 
Damian BYSIEWICZ
damianbysiewicz@ipapodkarpacie.pl

Z-ca Sekretarza 
Ireneusz Starzyk
ireneuszstarzyk@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Dawid WOLAK
dawidwolak@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 607 853 038

Członek Prezydium
Grzegorz MAKSIMCZUK
grzegorzmaksimczuk@ipapodkarpacie.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Danuta OLECH
danutaolech@ipapodkarpacie.pl