Region Dębica – Władze

debica@ipapodkarpacie.pl

39-200 Dębica ul Chłodnicza 20
konto bankowe: 30 1600 1462 1897 6032 6000 0001 BNP Paribas O/Dębica

Przewodniczący
Marek KUŁAKOWSKI
marekkulakowski@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 503 536 732

Sekretarz
Ireneusz Starzyk
ireneuszstarzyk@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Dariusz MICEK
dariuszmicek@ipapodkarpacie.pl

Członkowie Prezydium
Ryszard GRZELAK
Marcin WOJTALA

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Danuta OLECH
danutaolech@ipapodkarpacie.pl