Region Krosno – Władze

krosno@ipapodkarpacie.pl
38-400 Krosno ul Lwowska 28
konto bankowe: 40 8642 1083 2002 8326 7994 0001 PBS O/Krosno

Przewodniczący
Andrzej KRUKAR
andrzejkrukar@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 665 668 750

Sekretarz
Radosław PRZYBYŁA
radoslawprzybyla@ipapodkarpacie.pl

Z-ca Sekretarza
Marcin HARĘZGA
marcinharezga@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Ignacy PUCHTA
ignacypuchta@ipapodkarpacie.pl

Członkowie Prezydium
Beata RAUS
beataraus@ipapodkarpacie.pl
Ludwik OCZOŚ
ludwikoczos@ipapodkarpacie.pl
Witold PODLASZCZAK
witoldpodlaszczak@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech STEFAŃSKI
wojciechstefanski@ipapodkarpacie.pl