Region Krosno – Władze

krosno@ipapodkarpacie.pl
38-400 Krosno ul Lwowska 28
konto bankowe: 40 8642 1083 2002 8326 7994 0001 PBS O/Krosno

Przewodnicząca
Beata RAUS
beataraus@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 725 041 576

Sekretarz
Radosław PRZYBYŁA
radoslawprzybyla@ipapodkarpacie.pl

Z-ca Sekretarza
Dariusz GAŁUSZKA
dariuszgaluszka@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Ignacy PUCHTA
ignacypuchta@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 506 328 064

Członkowie Prezydium
Andrzej KRUKAR
andrzejkrukar@ipapodkarpacie.pl
Wojciech STEFAŃSKI
wojciechstefanski@ipapodkarpacie.pl
Natalia NIEMIEC
natlianiemiec@ipapodkarpacie.pl
Arkadiusz PAŁYS
arkadiuszpalys@ipapodkarpacie.pl
Wiktor URBAN
wiktorurban@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tomasz BĄK
tomaszbak@ipapodkarpacie.pl