Władze Światowe

Zarząd Światowy Międzynarodowa Rada Wykonawcza (IEB) Zarząd wybrana przez XXI Światowy Kongres IPA 14-8 października 2015 roku w Limassol – Cypr.

FotografiaPełniona funkcja
Nazwisko i imię
Uwagi
Prezydent
Pierre-Martin MOULIN (Szwajcaria)
Po raz pierwszy wybrany do PEB, maj 2003 r.
I Wiceprezydent
Sharon GAL (Izrael)
Przewodnicząca Komisji Kultury Społecznej (ISCC).
Po raz pierwszy wybrana do IEB, wrzesień 2009 r.
Sekretarz GeneralnyPełni obowiązki:
Stephen CROCKARD (Wielka Brytania)
Aleksiej GANKIN (Rosja)Przewodniczący Międzynarodowej Komisji ds Stosunków Zewnętrznych.
Po raz pierwszy wybrany do IEB, październik 2015 r.
Maj-Britt RINALDO (Szwecja)Przewodnicząca Międzynarodowej Komisji Zawodowej (IPC)
Przedstawiciel IEB w IBZ Gimborn.
Po raz pierwszy wybrana do IEB, październik 2015 r.
Szef Międzynarodowego Centrum Adninistracyjnego (IAC)
Stephen CROCKARD (Wielka Brytania)
Po raz pierwszy wybrany do IEB, wrzesień 2009 r.
Skarbnik
Romain MINY (Luxembourg)
Po raz pierwszy wybrany do IEB, maj 2000 r.
Skarbnik Socjalny
Wolfgang GABRUTSCH (Austria)
Po raz pierwszy wybrany do PEB, czerwiec 1994 r.
Rewident wewnętrzny (audytor)
Michael WALSH (Irlandia)
Rewident wewnętrzny (audytor)
Demetris DEMETRIOU (Cypr)