Region Rzeszów KWP – Władze

rzeszowkwp@ipapodkarpacie.pl
35-036 Rzeszów ul Dąbrowskiego 30
konto bankowe: 73 1090 2590 0000 0001 4501 1258 Santander 5O/Rzeszów

Przewodniczący
Tomasz PIENIOWSKI
tomaszpieniowski@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 508 207 292

Sekretarz
Jacek SIEK
jaceksiek@ipapodkarpacie.pl

Z-ca Sekretarza
Witold LEWCZAK
witoldlewczak@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Sebastian TRALA
sebastiantrala@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 509 866 916

Członek Prezydium
Ryszard TYCZYŃSKI
ryszardtyczynski@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Franciszek RYBCZYŃSKI
franciszekrybczynski@ipapodkarpacie.pl