Region Przeworsk – Władze

przeworsk@ipapodkarpacie.pl
37-200 Przeworsk ul Stepkiewicza 1
konto bankowe: 09 9096 0004 2010 0062 8161 0001 BS Jarosław o/Przeworsk

Przewodniczący
Andrzej OLESZEK
andrzejoleszek@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 607 178 313

Sekretarz
Barbara KRAWCZYK
barbarakrawczyk@ipapodkarpacie.pl

Z-ca Sekretarza
Czesław MENDYCKI
czeslawmendycki@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Franciszek KANTOR
franciszekkantor@ipapodkarpacie.pl

Członek Prezydium
Mariusz UBERMAN
mariuszuberman@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiesław SZMUL
wieslawszmul@ipapodkarpacie.pl