Kontakt

Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
podkarpackie, Polska

adres do korespondencji
38-400 Krosno ul Lwowska 28

E-mail: admin@ipapodkarpacie.pl
Telefon: 512 307 304

Prezes
Adam Pietrzkiewicz – tel. kom. 502 322 836

e-mail: adampietrzkiewicz@ipapodkarpacie.pl

Dane kontaktowe Prezydium Zarządu Grupy w zakładce Podkarpacka Grupa Wojewódzka -Władze.