Kontakt

Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
podkarpackie, Polska

adres do korespondencji
37-700 Przemyśl ul Bohaterów Getta 1

E-mail: admin@ipapodkarpacie.pl
Telefon: 667 666 090

Prezes
Jan Faber – tel. kom. 667 666 090

e-mail: janfaber@ipapodkarpacie.pl

Dane kontaktowe Prezydium Zarządu Grupy w zakładce Podkarpacka Grupa Wojewódzka -Władze.