Prezydium Krajowego Zarządu

Prezydium Krajowego Zarządu

Pełniona funkcjaNazwisko i imięTelefon mobilnyAdres e-mail
PrezydentPiotr Wójcik+48 607 112 266prezydent@ipapolska.pl
WiceprezydentWitold DRZAŻDŻYŃSKI+48 607 997 7222vice.prezydent@ipapolska.pl
WiceprezydentRadosław SKUBINA+48 607 112 2991vice.prezydent@ipapolska.pl
WiceprezydentJanusz PODŻORSKI+48 667 104 1043vice.prezydent@ipapolska.pl
Sekretarz GeneralnyEwa DĘBOWSKA+48 783 112 112sekretarz@ipapolska.pl
Zastępca Sekretarza
Generalnego
Bartłomiej MAJCHRZAK+48 607 112 299z-ca.sekretarza@ipapolska.pl
SkarbnikAdam PIETRZKIEWICZ+48 607 997 733skarbnik@ipapolska.pl
Zastępca SkarbnikaJanusz KOŁDER+48 604 220 291as.skarbnika@ipapolska.pl
Członek PrezydiumAdam MATEŃKO+48 607 601 0201cz.prezydium@ipapolska.pl

W skład Krajowego Zarządu wchodzi Prezydium Krajowego Zarządu oraz Prezesi Grup Wojewódzkich IPA.
Prezydium Zarządu i Komisja Rewizyjna Sekcji Polskiej wybierane są co cztery lata. Ostatnie wybory odbyły na XIII Kongresie odbywającym się w dniach 8-9 grudnia 2023 roku w Warszawie.