Prezydium Krajowego Zarządu

Prezydium Krajowego Zarządu

Pełniona funkcjaNazwisko i imięTelefon mobilnyAdres e-mail
PrezydentPiotr Wójcik+48 607 112 266prezydent@ipapolska.pl
WiceprezydentWitold DRZAŻDŻYŃSKI2vice.prezydent@ipapolska.pl
WiceprezydentAneta SOBIERAJ+48 607 112 2991vice.prezydent@ipapolska.pl
WiceprezydentJanusz PODŻORSKI3vice.prezydent@ipapolska.pl
Sekretarz GeneralnyEwa DĘBOWSKAsekretarz@ipapolska.pl
Zastępca Sekretarza
Generalnego
Radosław SKUBINA+48 607 112 288as.sekretarza@ipapolska.pl
SkarbnikAdam PIETRZKIEWICZ+48 607 997 733skarbnik@ipapolska.pl
Zastępca SkarbnikaZbigniew TOMASZEK
zas.skarbnika@ipapolska.pl
Członek PrezydiumAdam MATEŃKO1cz.prezydium@ipapolska.pl

W skład Krajowego Zarządu wchodzi Prezydium Krajowego Zarządu oraz Prezesi Grup Wojewódzkich IPA.
Prezydium Zarządu i Komisja Rewizyjna Sekcji Polskiej wybierane są co trzy lata. Ostatnie wybory odbyły na IX Kongresie odbywającym się w dniach 25- 25 listopada 2016 roku w Solcu Zdroju.