Region Ropczyce – Władze

ropczyce@ipapodkarpacie.pl
39-100 Ropczyce ul. Piłsudskiego 22
konto bankowe: 08 8642 1139 2013 3931 8323 0001 NBFG O/Dębica

Przewodniczący
Zdzisław KWIEK
zdzislawkwiek@ipapodkarpacie.pl
telefon mobilny 888 440 444

Sekretarz
Witold WÓJCIK
witoldwojcik@ipapodkarpacie.pl

Z-ca Sekretarza
Jan STACHOWICZ
janstachowicz@ipapodkarpacie.pl

Zbigniew LASKOWSKI
zbigniewlaskowski@ipapodkarpacie.pl

Członek Prezydium
Paweł POTWORA
pawelpotwora@ipapodkarpacie.pl

Członek Prezydium
Dariusz KWAŚNIAK
dariuszkwasniak@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dionisław SYNIEC
dionislawsyniec@ipapodkarpacie.pl