Region Bieszczady Sanok – Władze

bieszczadysanok@ipapodkarpacie.pl

ipasanok@gmail.com
38-500 Sanok ul Witkiewicza 3
Konto bankowe: 25 1090 2590 0000 0001 4147 5793 Santander Bank Polska

Przewodniczący
Janusz Plesnar
januszplesnar@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 608 356 671

Sekretarz
Roman Zapotoczny
romanzapotoczny@ipapodkarpacie.pl

Z-ca sekretarza
Józef Litwin
jozeflitwin@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Andrzej Krawczyk
andrzejkrawczyk@ipapodkarpacie.pl
ipasanok@gmail.com
telefon mobil 609 619 095

Członkowie Prezydium
Jan Kucaba
Maciej Korab
Marek Borkowski
Stanisław Dziedzic

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Kielar
marekkielar@ipapodkarpacie.pl