Region Tarnobrzeg – Władze

tarnobrzeg@ipapodkarpacie.pl

39-400 Tarnobrzeg ul 1 Maja 2
konto bankowe: 83 1240 2744 1111 0010 6374 6384 Bank Pekao S.A I Oddział Tarnobrzeg

Przewodniczący
Marek GAJDA
marekgajda@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 600 101 954

Sekretarz
Stanisław GĄDEK
stanislawgadek@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 604 991 216

Zastępca Sekretarza
Marcin GOMUŁCZAK
marcingomulczak@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Wiesław WOLAK
wieslawwolak@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 504 544 999

Członkowie Prezydium
Kazimierz ORZECHOWSKI
Stanisław PAWLIK

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Józef MŚCISZ
jozefmscisz@ipapodkarpacie.pl