Region Rzeszów KMP – Władze

rzeszowkmp@ipapodkarpacie.pl
35-959 Rzeszów ul Jagiellońska 13
konto bankowe: 22 1940 1076 3178 9271 0000 0000 Credit Bank O/Rzeszów

Przewodniczący
Witold SZCZEKALA
witoldszczekala@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 601 631 653

Sekretarz
Edward ŚWIRK
edwardswirk@ipapodkarpacie.pl

Zastępca Sekretarza
Marcin DZIOBA
marcindzioba@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Marek DYJAK
marekdyjak@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil: 728 331 236

Członek Prezydium
wakat

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł  REJMAN
pawelrejman@ipapodkarpacie.pl