Region Rzeszów KMP – Władze

rzeszowkmp@ipapodkarpacie.pl
35-959 Rzeszów ul Jagiellońska 13
konto bankowe: 22 1940 1076 3178 9271 0000 0000 Credit Bank O/Rzeszów

Przewodniczący
Wacław ŻURAD
waclawzurad@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 603 455 144

Sekretarz
Sławomir ZAJĄC
slawomirzajac@ipapodkarpacie.pl

Zastępca Sekretarza
Wojciech WIERZCHOWSKI
wojciechwierzchowski@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Paweł LONGOSZ
pawellongosz@ipapodkarpacie.pl

Członek Prezydium
Witold SZCZEKALA
wtoldszczekala@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł  REJMAN
pawelrejman@ipapodkarpacie.pl