Region Lesko – Władze

lesko@ipapodkarpacie.pl
38-600 Lesko ul  Przemysłowa 24
konto bankowe: 97 1090 2590 0000 0001 4942 8012 Santander 5O/Rzeszów

Przewodniczący
Tomasz MATUSZEWSKI
tomaszmatuszewski@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 504 723 999

Sekretarz
Grzegorz STACHYRA
grzegorzstachyra@ipapodkarpacie.pl

Zastępca Sekretarza
Dariusz GÓRECKI
dariuszgórecki@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Małogorzata TERLECKA
malgorzataterlecka@ipapodkarpacie.pl

Członek Prezydium
Mirosław LISOWSKI
miroslawlisowski@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Robert JAREMA
robertjarema@ipapodkarpacie.pl