Region Lesko – Władze

lesko@ipapodkarpacie.pl
38-600 Lesko ul  Przemysłowa 24
konto bankowe: 97 1090 2590 0000 0001 4942 8012 Santander 5O/Rzeszów

Przewodniczący
Paweł KNUTH
pawelknuth@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 733 333 395

Sekretarz
Bartłomiej LASEK
bartlomiejlasek@ipapodkarpacie.pl

Zastępca Sekretarza
Piotr SZMYD
piotrszmyd@ipapodkarpacie.pl

Skarbnik
Małgorzata TERLECKA
malgorzataterlecka@ipapodkarpacie.pl
telefon mobil 602 109 277

Członek Prezydium
Andrzej ŻABICKI
andrzejzabicki@ipapodkarpacie.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Joanna JONARSKA-KOT
joannajonarska-kot@ipapodkarpacie.pl