SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2022 ROK

Szanowne Koleżanki i Koledzy Podkarpackiej GW

Od 10 stycznia Prezydia Regionów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA dysponować będą legitymacjami członkowskimi oraz naklejkami IPA na 2022 rok.
Od 1 stycznia 2022 roku składkę członkowską można wpłacać (zgodnie z przyjętymi zasadami) na rachunek bankowy macierzystego Regionu lub bezpośrednio w jego siedzibie.

tekst. Jan Faber

Możesz również polubić…