Nowe władze w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej

Podkarpacką Grupą Wojewódzką od 19 stycznia 2013 roku kierują nowe władze. Zebranie Delegatów PGW wybrało nowe prezydium, komisje rewizyjną, delegatów na kongres Sekcji Polskiej oraz przyjęło kierunki działalności w kadencji 2013-2015.

 

W dniu 19 stycznia w świetlicy KWP w Rzeszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Przybyli na zebranie delegaci poszczególnych regionów wybrali nowe władze, oraz delegatów na kongres Sekcji Polskiej, który odbędzie się 25-27.10.2013 roku w Zamościu.

Zebranie prowadził kol. Janusz Plesnar. Prowadzący Zebranie w imieniu Zarządu oraz delegatów podziękował Prezesowi za długoletnie pełnienie tej funkcji. Zgodnie z decyzją Zarządu  Grupy, członkowie ustępującego prezydium, za zaangażowanie w działalność społeczną, otrzymali albumy XX lat Sekcji Polskiej. Delegaci przyjęli i zatwierdzili sprawozdania z pracy prezydium zarządu PGW oraz komisji rewizyjnej za lata 2009-2012 oraz udzielili absolutorium ustępującym członkom prezydium.

Dotychczasowy prezes, kol. Marian Majowicz, pełniący tą funkcję przez 16 lat zrezygnował z kandydowania. Doceniając zasługi w rozwoju Grupy, delegaci podjęli uchwałę o uhonorowaniu kol. Mariana Majowicza tytułem „Honorowy Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA”. Funkcję  Prezesa delegaci powierzyli kol. Markowi Godzieniowi. W skład prezydium zarządu weszli: kol. Iwona Drozdowska, kol. Jan Faber, kol. Władysław Marszałek i kol. Adam Pietrzkiewicz.

W kadencji 2013-2015 Komisji Rewizyjnej przewodniczy kol. Mieczysław Sabat, a w jej skład wchodzą kol. Tadeusz Barański i kol. Leszek Lechowicz.

Spośród zgromadzonych na sali osób dokonano wyboru delegatów na  kongres Sekcji Polskiej IPA. Zgodnie z ilością  członków grupy podkarpackiej wybrano 5-ciu delegatów:

•Faber Jan
•Godzień Marek
•Pietrzkiewicz Adam
•Rzepa Jacek
•Plesnar Janusz

W zastępstwie:

•Zapołoch Bożena
•Majowicz Marian
•Krukar Andrzej
•Barański Tadeusz
•Łach Bogusław

W dniu 1 lutego prezydium, na swoim pierwszym posiedzeniu, ukonstytuowało się. Funkcję sekretarza pełni kol. Jan Faber; zastępcy sekretarza – kol. Iwona Drozdowska; skarbnika – kol. Władysław Marszałek; członkiem prezydium został kol. Adam Pieczkiewicz. W tym samym dniu członkowie nowo wybranego prezydium wraz z honorowym prezesem kol. Marianem Majowiczem. zostali przyjęci przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Zdzisława Stopczyka. Podczas spotkania omówiono istotne sprawy dla  dalszego funkcjonowania i rozwoju stowarzyszenia, osiągania celów statutowych oraz dalszej współpracy  Tak jak dotychczas spotkaliśmy się ze zrozumieniem oraz dużą życzliwością ze strony Pana Komendanta.

 

autor: Jan Faber
zdjęcia: Marian Majowicz, Zdzisław Welszyng

 

Galeria zdjęć z zebrania dostępna TUTAJ.

 

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *