Spotkanie Noworoczne Regionu IPA Przeworsk

 

W dniu 5 lutego 2016 roku w Przeworsku w restauracji „TERAPIA” odbyło się spotkanie noworoczne członków IPA Regionu Przeworsk, uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” oraz przyjaciół Regionu wspierających działalność statutową.

   W spotkaniu ponadto uczestniczyli: Z-ca Sekretarza Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA kol. Iwona Drozdowska oraz V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie kol. Ryszard Tyczyński.

    Na wstępie Przewodniczący Regionu Andrzej Oleszek przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Przeworsk za 2015 rok. Po krótkim przemówieniu nastąpiło wręczenie legitymacji nowym członkom IPA: kol. Buczkowski Artur, Czubocha Krzysztof, Dzimira Łukasz, Godlewska Janina, Godlewski Wiesław, Stęc Andrzej, Urban Justyna oraz Wrona Ewelina. Wręczenia legitymacji dokonali Sekretarz Regionu Barbara Krawczyk i Przewodniczący KR Wiesław Szmul. Następnie kol. Capłap Stanisław, Dusiło Krzysztof, Zajdel Grzegorz i Zawada Jan zostali wyróżnieni przez Radę Główną LZS ,,Odznaka Zasłużonego Działacza LZS’’ za zasługi położone dla rozwoju sportu na wsi. Wręczenia legitymacji wraz z odznaką dokonali Skarbnik Regionu kol. Franciszek Kantor i Członek KR kol. Józef Paśkiewicz. Jako ostatni punkt przed obiadem było podziękowanie za przekazanie 1% z podatku dochodowego kol. Wiesławowi Drzystek, Wiesławowi Szmul, Janowi Zawada i wspierającemu Robertowi Ząbkiewicz. Wszyscy zostali nagrodzeni maskotką z policyjną czapką i logo IPA, a wręczenia dokonała kol. Barbara Krawczyk. Po obiedzie i kilku taktach muzyki nastąpiła dalsza część wyróżnień i tak: kol. Karol Benbenek otrzymał w dowód uznania na pamiątkę książkę ,,XX- Lecie IPA – Sekcja Polska”, a kol. Freń Mariusz, Olejarka Stanisław i Ząbkiewicz Jerzy pamiątkową płytkę z logo IPA. Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia legitymacji ,,Zasłużonego SP IPA’’ Senatorowi RP Mieczysławowi Golba. Legitymację wręczyła Z-ca Sekretarza PGW kol. Iwona Drozdowska, natomiast koszulkę polo z logo IPA Region Przeworsk w imieniu Przeworskiego Regionu wręczył Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Marek Mendoń. Drobnymi gadżetami wyróżniono kol. Grzegorza Bajdak, Czesława Mendyckiegoi Renatę Stecko. W dowód uznania za dobrą współpracę V-ce Prezes ZW SEiRP wręczył Przewodniczącemu Andrzejowi Oleszek zegar z logo SEiRP.
    Po części oficjalnej na wystrojonej sali, syto zastawionych stołach i muzyce zespołu ,,Metro” odbył się wieczorek taneczny.
    Ponadto serdecznie dziękuję Panom: Grzegorzowi Bajdak, Piotrowi Chmurze i Wojciechowi Furtak za udzielenie wsparcia w organizacji naszego spotkania.

Tekst: Andrzej Oleszek
Zdjęcia: Czesław Mendycki

Fotogaleria dostępna TUTAJ

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *