JUBILEUSZ 5-LECIA IPA REGION PRZEWORSK

15 września 2016 roku minęło 5 lat od powstania Przeworskiego Regionu IPA. Przeworscy IPOWCY wspólnie z przyjaciółmi świętowali nie tylko jubileusz powstania, lecz przede wszystkim 5-lecie szczytnej działalności społecznej w myśl zasady Stowarzyszenia „Służba poprzez przyjaźń”.

W dniu 16 września 2016 o godz. 18.00 w restauracji „Terapia” w Przeworsku rozpoczęły się uroczystości 5-lecia powstania i działalności Regionu IPA Przeworsk. Na uroczystość przybyli członkowie stowarzyszenia z osobami towarzyszącymi, w tym Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku Marek Mendoń z żoną, Zastępca Komendanta KPP w Przeworsku Robert Piątek oraz Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie Andrzej Żygadło z żoną. Wśród zaproszonych gości przybyli Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Jan Faber, Zastępca Sekretarza PGW Iwona Drozdowska z mężem, Przewodniczący Regionu IPA Jasło Bogusław Łach z żoną oraz Przewodniczący Regionu IPA Krosno Andrzej Krukar z żoną. Nie zabrakło wśród zaproszonych gości Zasłużonych Członków Sekcji Polskiej IPA w osobach: Senatora RP Mieczysława Golby i Prezesa Zarządu Stal-Systems S.A Stanisława Olejarki z żoną. Na uroczystość przybyła też 6-osobowa delegacja kolegów z IPA Koszyce na czele z Przewodniczącym Janko Kovalcik. Ponadto w uroczystości uczestniczyło wielu innych zaproszonych przyjaciół naszego stowarzyszenia.

Rozpoczynając jubileuszowe spotkanie Przewodniczący Regionu kol. Andrzej Oleszek przywitał przybyłe osoby, a następnie skrótowo przedstawił historię Regionu, jego rozwój osobowy oraz najważniejsze działania na rzecz członków Regionu, policjantów i pracowników Policji oraz społeczności lokalnej. Po zakończonej prezentacji Prezes PGW kol. Jan Faber i Komendant KPP w Przeworsku MarekMendoń wręczyli legitymacje nowo przyjętym kolegom: Harpula Rafał, Kądziołka Eugeniusz, MarkoMaciej, Musiał Adam, Pels Daniel i Pieczek Bogusław. Następnie członkowie Prezydium IPA Regionu Przeworsk, Komisji Rewizyjnej i Zasłużony dla IPA Sekcja Polska Pan Stanisław Olejarka podziękowali Prezesowi PGW IPA kol. Janowi Faber oraz kol. Iwonie Drozdowskiej, Bogusławowi Łach i Andrzejowi Krukar za dotychczasową współpracę wręczając pamiątkowe grawertony i upominki. Koledzy z Jasła i Krosna przekazali na ręce Przewodniczącego gratulacje oraz okolicznościowe grawer tony. Natomiast kolegom z Koszyc podziękowania za dotychczasową współpracę przekazał Senator RP, Zasłużony dla IPA Sekcja Polska Pan Mieczysław Golba.

Po podziękowaniach nastąpił czas na wyróżnienie członków stowarzyszenia i tak:
Prezes OZPN Jarosław i Podkarpackiego ZPN , Senator RP MIECZYSŁAW GOLBA odznaczył:
Brązową Honorową Odznaką OZPN Jarosław: Rafała Trojnara i Pawła Ziębę,
Srebrną Honorową Odznaką OZPN Jarosław: Mariusza Ubermana,
Złotą Honorową Odznaką OZPN Jarosław: Marka Mendonia, Zbigniewa Noska,Konrada Thomasa oraz Stanisława Olejarkę,
Brązową Odznaką Podkarpackiego ZPN: Roberta Piątka, Pawła Pigana i Andrzeja Żygadło,
Srebrną Odznaką Podkarpackiego ZPN: Wiesława Drzystka, Franciszka Kantora, Wiesława Szmula i Arkadiusza Szylara,
Honorową Odznaką Podkarpackiego ZPN: Andrzeja Oleszka.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Pan GRZEGORZ PIESTRAK odznaczył kol. Józefa Paśkiewicza Odznaką „Przyjaciel Dziecka”
Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Przeworsku Pan JAN KAPUSTA odznaczył:
Odznaką Zasłużonego Działacza LZS kolegów: Krzysztofa Czubocha i Rolanda Florka,
Medalem 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych kolegów: Andrzeja Oleszka, Janusza Ubermana oraz Senatora RP Pana Mieczysława Golbę.

Po tych odznaczeniach członek Prezydium i Komisji Rewizyjnej Regionu IPA Przeworsk oraz Z-ca Sekretarza PGW podziękowali za przyznane odznaczenia Mieczysławowi Golba, Janowi Kapusta i Grzegorzowi Piestrak wręczając okolicznosciowe płytki ceramiczne logo IPA oraz upominki.

Wyróżniono też maskotkami-zajączkami z logo IPA następujące osoby: Mariusz Freń, Arkadiusz Gagat, Wojciech Kiszka, Józef Kowal, Czesław Mendycki, Stanisław Olejarka i Renata Stecko.

Na zakończenie części oficjalnej Prezes PGW kol. JAN FABER przekazał podziękowania oraz wyrazy uznania za dotychczasową działalność życząc koleżankom i kolegom dobrego świętowania jubileuszu. Wspólnie z Z-cą Sekretarza PGW kol.IWONĄ DROZDOWSKĄ przekazali dla Przeworskiego Regionu okolicznościową szklaną statuetkę oraz haftowany ryngraf.

Po części oficjalnej nastąpiła pora na podanie gorącego posiłku. Po posiłku kol. Konrad Thomas przygotował niespodziankę w postaci pokazu sztuki walki przez zespół, w którym występuje jako zawodnik. Po pokazach nastąpił czas na krojenia tortu z logo IPA oraz z samochodem policyjnym w wystroju.

Wieczorek taneczny odbywał się przy dobrze zaopatrzonych stołach oraz obficie zaopatrzonym stole wiejskim. Zabawa trwała przy rytmach muzyki zespołu ,,Metro” do białego rana.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu obchodów 5- lecia powstania Regionu IPA Przeworsk. Serdecznie dziękuje też za przybycie zaproszonym przyjaciołom.

Do zobaczenia na obchodach X-lecia IPA Region Przeworsk.

Tekst: Andrzej Oleszek
Zdjęcia: Czesław Mendycki

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *