Zebranie Wyborcze w IPA Region Przeworsk

W dniu 05 maja 2017 roku o godz. 18.00 w restauracji TERAPIA w Przeworsku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Przeworsk. Zgodnie ze Statutem IPA SP zebrania sprawozdawczo – wyborcze odbywają się co 3 lata – ostatnie odbyło się w dniu 23 maja 2014 roku . W zebraniu uczestniczyło 26 członków. Od listopada 2016 roku Region posiada osobowość prawną.
Przewodniczący Andrzej Oleszek zebranie rozpoczął od powitania wszystkich członków oraz przekazania członkom II wydania książki naszego kolegi Andrzeja Żygadło .
Przewodniczący Andrzej Oleszek przedstawiając sprawozdanie z trzy letniej działalności Prezydium podkreślił, że w kadencji 2014-2016 Region powiększył stan osobowy o 55 osób i obecnie liczy 86 członków. W swoim sprawozdaniu uwypuklił następujące dokonania:
– 4 osoby wspierające Stowarzyszenie wyróżniono nadaniem tytułu honorowego „Zasłużonego dla IPA Sekcja Polska”’,
– w dalszym ciągu utrzymano kontakty sportowe i integracyjne z kolegami z Koszyc – 5 spotkań,
– zorganizowano : – 11 spotkań integracyjno – okolicznościowych, 6 wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
– Region był współorganizatorem 4 turniejów BRD dla dzieci,
– corocznie organizowano dla dzieci Mikołajki i Dzień Dziecka- 3 razy,
– spotkanie z piłkarzami w Arłamowie i mecz w Krakowie,
– występowanie do innych organizacji , związków i towarzystw o wyróżnienie członków Regionu (ogółem wyróżniono 52 członków).
Na zakończenie podziękował za dobrą współpracę członkom Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim członkom którzy pomogli zorganizować V-lecie naszego stowarzyszenia.
Walne Zebranie oceniając pozytywnie działalność statutową Prezydium udzieliło mu absolutorium.
Na Przewodniczącego Regionu IPA Przeworsk (przy braku innych kandydatów) wybrano kolegę Andrzeja Oleszka. Nowo wybrany przewodniczący wskazał osoby z którymi chciałby współpracować oraz którzy byli najbardziej aktywnymi członkami w ostatniej kadencji. Przy akceptacji całego kworum nowymi członkami Prezydium Regionu IPA Przeworsk zostali : Franciszek Kantor, Barbara Krawczyk, Czesław Mendycki i Mariusz Uberman. Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie i są w niej koledzy: Wiesłąw Szmul i Józef Paśkiewicz. Funkcję Przewodniczącego nadal pełni kolega Wiesław Szmul.
Po wyborach Przewodniczący Regionu IPA Przeworsk i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wręczyli koledze Krzysztofowi Dusiło certyfikat oraz odznakę X -letniego stażu w szeregach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska.
Po oficjalnym zakończeniu zebrania odbyło się spotkanie wszystkich członków przy pizzie.
Serdecznie dziękuję Koledze Andrzejowi Żygadło za przekazanie dla naszego stowarzyszenia II wydania książki pod tytułem,, Policja w ujęciu retrospektywnym. Historia i teraźniejszość Policji w Łańcucie ”.

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Zebranie Wyborcze w IPA Region Przeworsk”]

tekst: Andrzej Oleszek zdjęcia : Czesław Mendycki

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *