TURNIEJ BOWLIGOWY – PUCHAR KOMENDANTA W RĘKACH EMERYTÓW

Prezydium Regionu IPA Przeworsk z okazji zbliżających się Andrzejek w dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w Centrum Kolorado w Kraczkowej zorganizowało I Turniej Drużyn Policyjnych w Kręgle o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie. Fundatorem pucharów oraz drobnych gadżetów dla zwycięskich drużyn był członek IPA, Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło. Do turnieju zostało zaproszonych 9 kapitanów z 4 osobowymi drużynami wraz z osobami towarzyszącymi.

Prezydium IPA Region Przeworsk zaprosiło następujących kapitanów z drużynami: Annę Szynal – IPA KPP Jarosław, Józefa Steckę – SEiRP Jarosław, Józefa Jasińskiego – IPA KPP Łańcut, Damiana Mączkę – NSZZP KPP Łańcut, Rolanda Florka – KP Pruchnik, Janinę Ryszawę – SEiRP Przeworsk, Krzysztofa Czubochę- NSZZP KPP Przeworsk, Wacława Żurada – IPA Region KMP Rzeszów, Tomasza Pieniowskiego – IPA Region KWP Rzeszów. IPA Region Przeworsk wystawiło drużynę z kapitanem Mariuszem Ubermanem. Wszyscy kapitanowie przyjęli zaproszenia i potwierdzili przyjazd. W sumie w turnieju uczestniczyło 8 drużyn ponieważ kol. z KP Pruchnik i NSZZP KPP Przeworsk potwierdzili zaproszenie, ale nie przyjechali – szkoda.

Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna SEiRP Przeworsk w składzie: Adam Marek, Wiesław Homa i Adam Szymański, II miejce IPA Region Rzeszów KWP, III miejsce IPA Region Przeworsk. Następne miejsca w kolejności zajęły: IPA KPP Jarosław, IPA Region KWP Rzeszów, NSZZP KPP Łańcut, SEiRP Jarosław i IPA KPP Łańcut. Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło wszystkim drużynom wręczył dyplomy, a zwycięzcom i pierwszej czwórce puchary. Ponadto nowym członkom stowarzyszenia kol. Józefowi Jasińskiemu i Robertowi Bernackiemu zostały uroczyście wręczone legitymacje członków IPA. Na zakończenie zabrał głos Komendant KPP w Łańcucie nadkom. Andrzej Żygadło, który podziękował wszystkim drużynom za przybycie. Po zakończeniu turnieju wszystkie drużyny spotkały się przy gorących pizzach. Serdecznie dziękuję Komendantowi KPP Łańcut nadkom. Andrzejowi Żygadle za ufundowanie pucharów i upominków, natomiast kolegom z Łańcuta za pomoc zorganizowania turnieju.

Tekst: Andrzej Oleszek

Zdjęcia: Czesław Mendycki

[Best_Wordpress_Gallery id=”104″ gal_title=”BOWLIG Przeworsk 2017″]

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *