KRAJOWY ZARZĄD SEKCJI POLSKIEJ IPA W PRZEMYŚLU

W dniach 26-27 października 2018 roku w Przemyślu w hotelu Accademia obradował Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Udział w nim wzięło: sześciu członków Prezydium Krajowego Zarządu, siedemnastu prezesów Grup Wojewódzkich, trzech członków Komisji Rewizyjnej, redaktorzy periodyka „Wiadomości IPA Sekcja Polska” oraz 11 obserwatorów z Grup Wojewódzkich (Lubelska, Łódzka, Małopolska, Opolska, Podlaska, Stołeczna, Śląska, Zachodni-Pomorska).
Zebrania Krajowego Zarządu tradycyjnie odbywają się dwa razy w roku. Gremium to obraduje na posiedzeniach: wiosennym (marzec) i jesiennym (październik). Zarząd wytycza główne kierunki działalności statutowej Stowarzyszenia na półroczne okresy. Na posiedzeniach oceniana jest również półroczna działalność Prezydium jak i poszczególnych Grup Wojewódzkich.
Statutowa dewiza Stowarzyszenia: „służyć poprzez przyjaźń” mobilizuje członków do aktywności nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale i na nie mniej ważnej, pozazawodowej. Jedną z takich płaszczyzn działania jest promocja miejsc, obiektów godnych polecenia. Tradycyjnie Przemyskie Regiony IPA oraz Podkarpacka Grupa Wojewódzka zorganizowały zwiedzanie Przemyśla oraz Zamku w Łańcucie.
Serdeczne podziękowania w imieniu organizatorów kieruję na ręce dyrektora Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej oraz dyrektora Muzeum – Zamku w Łańcucie.

[Best_Wordpress_Gallery id=”184″ gal_title=”KRAJOWY ZARZĄD SEKCJI POLSKIEJ IPA W PRZEMYŚLU”]

Tekst. J. Faber

Możesz również polubić…