MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „1919 – 2019 – BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ”

Jednym z elementów przemyskich obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod nazwą „1919 – 2019 – Bezpieczeństwo na terenach Polski południowo-wschodniej”. Konferencję zorganizowali przemyscy policjanci wspólnie z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodniej. Patronat honorowy nad tą konferencją objął Komendant Główny Policji, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Przemyśla. 

24 lipca 1919 roku, na mocy ustawy o Policji Państwowej utworzono – Policję Państwową, zorganizowaną na wzór wojskowy i podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Formacja ta była wówczas symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Od tego czasu niezmiennie jej funkcjonariusze i urzędnicy strzegą bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego z narażeniem życia i zdrowia. Dlatego też celem konferencji było przedstawienie historii ewolucji struktur policyjnych na przestrzeni wieku. Do udziału w konferencji zaproszono teoretyków, badaczy i praktyków zajmujących się tym zagadnieniem.

Konferencja była podzielona na panele tematyczne. Pierwszy z nich zatytułowany „100 lat bezpieczeństwa w rejonach Polski południowo-wschodniej. HISTORIA, ETOS, PAMIĘĆ”. Kolejnym prelegentem była dr Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dr Kowalska zaprezentowała tematykę z zakresu dokumentów pt. „KATYŃ – OTWARTA KSIĘGA. SŁÓW KILKA O DOKUMENTACH, KTÓRYCH NIE ZNAMY”.

Duże emocje wzbudził dokument w reżyserii Piotra Piątkowskiego „Tajemnica Ojca”, opowiadający historię Stefana Łukszy – komendanta posterunku w Widawie, który jako jedyny z policjantów uciekł z obozu w Ostaszkowie. Była to pra premiera filmu. Sam prof. dr hab. Janusz Łuksza, syn bohatera, uświetnił wczorajsze spotkanie i dodał swój komentarz do filmu, jeszcze bardziej przybliżając sylwetkę ojca.

W trakcie drugiego panelu zatytułowanego „Bezpieczeństwo, współpraca i praktyka”, wystąpili  insp. Sławomir Cisowski – Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. Mówił o „Uregulowaniach w zakresie ścigania sprawców przestępstw przez granice w okresie międzywojennym”.

O systemach informatycznych wspomagających zarządzenie działaniami Policji mówili podinsp. dr hab. Jarosław R. Truchan – Dyrektor Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz kom. Konrad Kordalewski – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

O współpracy międzynarodowej między polską policją, słowacką i ukraińską mówili zaproszeni goście – dr.h.c.mult. JUDr. Jozef Zatko, doc. PhDr. Bronislav Kovaćik z Bratysławy, doc. PhDr. Rastislav  Kazanský z Bańskiej Bystrzycy oraz ppłk dr Wasyl Franczuk ze Lwowa.

We wczorajszym wydarzeniu udział wzięli m.in. komendanci z garnizonu podkarpackiego, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz podkarpaccy i przemyscy samorządowcy. Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli sądu, prokuratury, przemyskich policjantów oraz uczniów klas mundurowych z Przemyśla i Jarosławia.

[Best_Wordpress_Gallery id=”212″ gal_title=”MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA”]

tekst. J. Faber
zdjęcia. W. Skorża

Możesz również polubić…