POLSKO–NIEMIECKIE SEMINARIUM IPA W IBZ GIMBORN 2019

W dniach 20 – 24.05.2019 roku w IBZ Gimborn odbyło się seminarium polsko – niemieckie z tłumaczeniem symultanicznym „Przestępczość transgraniczna, przykład: handel ludźmi – zadania i możliwości współpracy transgranicznej dla Policji”. Reprezentowałam Przemyski Region IPA.

Celem seminarium była aktualna informacja o obecnych formach handlu ludźmi na terytorium Polski i Niemiec. Podczas czterodniowego seminarium przedstawiono i poddano analizie metody i kierunki przemieszczania się procederu do Europy oraz pomiędzy krajami państw Unii Europejskiej. Możliwości ścigania sprawców przez Policję i Straż Graniczną oraz współpraca trans graniczna. Uczestnicy szkolenia mieli okazję wysłuchać wykładów prelegentów i czynnie uczestniczyć w dyskusji na temat szerokiego spektrum problematyki związanej z handlem ludźmi. Jednym z nich było wystąpienie kierowniczki Ogólnofederalnego Kręgu Koordynacji przeciwko handlowi ludźmi (KOK) Sophii Wirsching oraz działaczki Katolickiej Pracy Społecznej Dziewcząt na rzecz Arcybiskupstwa Berlin Barbary Eritt, które przybliżyły słuchaczom niezbite przykłady, liczby i dane dotyczące handlu ludźmi w Niemczech i do Polski. Kolejnym niezwykle ciekawym wykładem były zajęcia seminaryjne „Bułgarscy handlarze ludźmi na ulicy Darmstӓdter Straẞenstrich (prostytucja uliczna) – przestępstwo we wszelkich swoich barwach, gdzie nadkomisarz kryminalny Felix Schwarzer przedstawił narzędzia i sposób postępowania policji niemieckiej na autentycznym przykładzie sprawy karnej.

Tematyka wykrywania sprawców handlu ludźmi to nie tylko problem państwa naszych zachodnich sąsiadów. Co raz częściej powyższa forma niewolnictwa XXI wieku przekłada się na czyny przestępcze w Polsce. Przykłady i sposoby walki w tym obszarze na terytorium naszego kraju przedstawił nadkom. Grzegorz Jarosiewicz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Zajęcia seminaryjne wzbogacały filmy, zdjęcia, statystyki oraz żywa dyskusja, ale cóż daje większą możliwość zrozumienia istoty problemu „czarnej strefy” jak nie spojrzenie naoczne od wewnątrz. Taką możliwość dały słuchaczom zajęcia w terenie przeprowadzone przez pierwszego głównego komisarza Policji, Prezydium Policji Dortmund połączone ze zwiedzaniem centrum miasta Dortmund. Słuchacze mieli możliwość zwiedzenia dzielnicy północnej Dortmundu, gdzie jej część zamieszkiwali migranci różnych nacji. Przedstawiona została sytuacja z policyjnego punktu widzenia problemu przestępczości oraz jej rozwój, a także możliwości reakcji na ujawnione przestępstwa bądź podejrzenie ich popełnienia.

Handel ludźmi to nie tylko problematyczny zasięg każdego z państw z osobna. Jej trans graniczny charakter stawia wysokie wymagania zarówno ze strony polskich jak i niemieckich organów ścigania. Podstawą efektywnego ujawniania i wykrywania tego typu przestępstw jest ścisła i owocna współpraca pomiędzy państwami. Warunki takiej współpracy przedstawił aspirant sztabowy Sӧren Eue wykonujący swoje obowiązki w Wspólnym Centrum niemiecko-polskiej Policji i Współpracy Celnej w Świecku. Omówiona została koncepcja i praktyka wspólnej wymiany informacji oraz doświadczenia z wspólnej współpracy.

Dzięki profesjonalnie przygotowanym prelegentom, słuchacze uczestniczyli w niezmiernie ciekawej wymianie doświadczeń i metodyce współdziałania na gruncie służbowej współpracy i możliwości działania jako przeciwdziałanie i ściganie przestępstw trans granicznych z zakresu handlu ludźmi. Jednak należy również wspomnieć, że Centrum Szkoleniowe dla członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA znajduje się w niezwykle urokliwym i surowym kompleksie zamkowym, wśród bajecznej scenerii bujnej roślinności i zbiorników wodnych jako miejsce spotkań policjantów z całego świata. Wspaniała atmosfera przyjaźni i chęć współpracy, pomimo nielicznych barier językowych, zaowocowała nawiązaniem kontaktów w szerokim kręgu funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej obydwu państw, co niewątpliwie dzięki fantastycznym organizatorom i wsparciu finansowym IPA Polska, Grup Wojewódzkich i Regionów jeszcze nie raz wspólnie będzie miało istotny wpływ w walce o lepszą i bezpieczną Europę.

Tekst i zdjęcia. M. Rosicka-Gargol

Możesz również polubić…