SKŁADKA CZŁONKOWSKA IPA ZA 2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA dysponuje już legitymacjami członkowskimi na 2020 rok. Składkę należy wpłacać w siedzibie lub na rachunek bankowy macierzystego Regionu.

Termin opłacenia składki – zgodnie z uchwałą Zebrania Delegatów – do 30 czerwca.

Możesz również polubić…