DEFIBRYLATOR OD MIELECKIEGO REGIONU

Okres zagrożenia epidemiologicznego to w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej wzmożone działania pomocowe dla policjantów pełniących służbę lecz nie tylko. Pokazał to Region IPA Mielec, który ze środków 1% odpisu podatku na OPP zakupił i przekazał dla KPP Mielec defibrylator wartości 5.400 zł. W działania te właczył się Terenowy Zarząd NSZZPolicjantów przy KPP Mielec wspierając finansowo przedsięwzięcie.

Automated External Defibrillator – to zaawansowane technicznie urządzenie które pozwala na przeprowadzenie defibrylacji nawet przez osoby bez jakiegokolwiek przeszkolenia. Urządzenie za pomocą komunikatów wizualnych i głosowych przeprowadza przez całą procedurę udzielenia pomocy. Aktualnie mniej niż jedna osoba na 10 przeżywa w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) . Podjęcie błyskawicznej resuscytacji przez świadków zdarzenia, może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalność. Niestety aktualnie w warunkach poza-szpitalnych tylko w 1 na 5 przypadków podejmowana jest resuscytacja. Szansa na uratowanie życia ludzkiego z wykorzystaniem tego urządzenia sięga nawet 70%.

Tekst i zdjęcia: E. Ziemba

Możesz również polubić…