SKŁADKA CZŁONKOWSKA IPA ZA 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy Podkarpackiej GW IPA.

Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA pod koniec przełomie grudnia i stycznia przekaże do poszczególnych Regionów legitymacje członkowskie oraz naklejki IPA na 2021 rok. Gadżet Sekcji Polskiej na 2021 rok – pendrive karta pamięci pojemności 16 GB – zostanie przesłany do Regionów na przełomie stycznia i lutego.

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Sekcji Polskiej IPA składkę członkowską wpłaca się wyłącznie w macierzystym Regionie wg zasad ustalonych przez Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej i Regionu tj. na rachunek bankowy Regionu lub do kasy na KP w siedzibie Regionu.
TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI – DO 30 CZERWCA (uchwała nr 9/2013 Zebrania Delegatów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej).

Jan Faber – prezes Podkarpackiej GW

Możesz również polubić…