MIELECKA PROFILAKTYKA W PANDEMII

Czas pandemii to wyzwanie dla policjantów, w tym także dla funkcjonariuszy zajmujących się profilaktyką społeczną, którzy musieli w sposób błyskawiczny i elastyczny dostosować się do nowych warunków pracy, aby systematycznie zwiększać świadomość uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z powiatu mieleckiego w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tradycyjnie w działania te aktywnie włącza się Mielecki Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Na początku stycznia policjanci wspólnie z dyrekcją szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu ogłosili dla uczniów klas I-II konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne Ferie 2021”. Celami konkursu było kształtowanie właściwych postaw w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego, jak również pobudzenie wyobraźni i twórczości plastycznej najmłodszych.

21 stycznia policjanci spotkali się z uczniami ogłaszając wyniki konkursu. Najlepsze prace zostały nagrodzone rzeczowymi upominkami, a wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe. Dzieci mogły okazje zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego, pokaz sygnalizacji ostrzegawczej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy zadawali wiele pytań, dzielili się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.
Laureaci oraz osoby wyróżnione odebrały nagrody w postaci kasków rowerowych ufundowanych przez Komendę Główną Policji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Kolejnym fundatorem nagród w konkursie było Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA Region Mielec, które zakupiło książki, kamizelki, opaski samozapinające się i inne elementy odblaskowe.

I miejsce zajęła Marysia Gołąbek z klasy IIB, SP nr 3 w Mielcu
II miejsce zajęła Zuzanna Czuchra z klasy IC, SP nr 3 w Mielcu
III miejsce zajęła Weronika Rzemińska z klasy IIB, SP nr 3 w Mielcu

Wyróżnienia otrzymali: Zosia Gajda, Maciej Myjak, Igor Głodzik, Wiktoria Nikodem, Olga Inczewska, Igor Szlęk, Bartłomiej Leś.

Wszyscy uczestnicy wykazali się duży talentem i pomysłowością. Mamy nadzieję, że za rok ponownie się zobaczymy podsumowując drugą edycję konkursu „Bezpieczne ferie 2022”.

Tekst: E. Ziemba
Zdjęcia: E. Ziemba, M. Opiela

Możesz również polubić…