MIELECKA PROFILAKTYKA Z MSP IPA

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP w Mielcu utworzyli powiatowy program profilaktyczny pn. „Seniorzy i dzieci w drodze do bezpieczeństwa”, którego inauguracja obyła się w dniu 23 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół w Chorzelowie. Tradycyjnie w działania te aktywnie włącza się Mielecki Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Celem danego programu jest zwiększenie wiedzy dzieci oraz seniorów z terenu powiatu mieleckiego w zakresie przepisów w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Program informacyjno – edukacyjny zaplanowany jest do realizacji w latach 2021-2023. Adresatami przedsięwzięcia są seniorzy jako grupa osób, która często na terenie powiatu mieleckiego jest ofiarą, bądź sprawcą zdarzeń drogowych. Odbiorcami danego programu są także uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w myśl w przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” przez co należy rozumieć, że wiedza nabyta w młodości decyduje o późniejszych zachowaniach i cechach człowieka. Jeśli dzieci od najmłodszych lat będą uczyć się prawidłowych zachowań na drodze oraz pierwszej pomocy to w przyszłości może to procentować zmniejszoną ilością zdarzeń drogowych.

Program zainicjował konkurs plastyczny dla uczniów Zespołu Szkół w Chorzelowie.pn. „Ratujemy Życie”. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do czynnego interesowania się tematyką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jak również pobudzenie wyobraźni i twórczości plastycznych najmłodszych. 23 czerwca policjanci spotkali się z uczniami ogłaszając wyniki konkursu. Najlepsze prace zostały nagrodzone rzeczowymi upominkami, a wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe. Laureaci oraz wyróżnieni odebrali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wiejskiej w Mielcu Józefa Piątek oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA Region Mielec w postaci między innymi gier edukacyjnych:

  • I miejsce zajęła Julia Rak z klasy IIIA
  • II miejsce zajęła Julia Trznadel z klasy IB
  • III miejsce zajął Oliwier Rębisz z klasy IIIA

Wyróżnienia otrzymali: Oskar Popera, Jakub Gawryś, Emilia Kolb, Kamil Pazdyk, Alicja Jasina, Maja Wieloch, Maciej Budak, Maria Kozdęba, Mateusz Barnat, Milena Hajduga, Zofia Muniak, Blanka Pardel, Jan Kościelny, Hanna Skolimowska.

Bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. Miasteczko rowerowe, karetka pogotowia ratunkowego, motocykl policyjny, radiowozy, sprzęt policyjny. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy zadawali wiele pytań, dzielili się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, wykazaliście się duży talentem, pomysłowością.

Tekst: E. Ziemba
Zdjęcia: U. Chmura, E. Ziemba

Możesz również polubić…