PILNA POMOC DLA CZŁONKÓW IPA I POLICJANTÓW Z UKRAINY

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Koledzy z IPA obwodu lwowskiego zwrócili się z prośbą o pomoc w dostarczeniu im oraz policjantom na terenach objętych działaniami wojennymi niezbędnych rzeczy (środków technicznych i medycznych). Przemyski Region i Podkarpacka Grupa Wojewódzka dysponuje stosownymi wykazami. Rozpoczynamy zbiórkę środków finansowych w celu zakupu tych rzeczy. Przemyski Region posiadający status OPP dysponuje subkontem rachunku bankowego (charytatywne) na którym możliwe jest zgromadzenie środków wyłącznie na ten cel i centralny zakup.

Obroty na rachunku bankowym dostępne będą dla Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Subkonto przeznaczone będzie wyłącznie dla tej operacji.

Podaję numer konta złotówkowego:
PL 26 1090 2750 0000 0001 3709 8333
Santander Bank Polska O/Przemyśl
Tytuł przelewu – „pomoc dla IPA Ukraina”

Dla zainteresowanych podaję kontakt:
Jan Faber: tel; +48 667 666 090 e-mail: janfaber@ipaprzemysl.pl

Możesz również polubić…