WALNE ZEBRANIE PRZEMYSKIEGO REGIONU

15 czerwca w hotelu ACCADEMIA (hotel rekomendowany przez IPA) w Przemyślu odbyło się Walne Zebranie członków Przemyskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Na zebranie przybyło 18 osób. Tradycyjnie w zebraniu uczestniczył jako obserwator kol. Jacek Rzepa reprezentujący Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Przed rozpoczęciem obrad kol. Jacek Rzepa wspólnie z Przewodniczącym Regionu wręczyli trzem kolegom: Krzysztofowi Świerkowi, Janowi Kuźniarowi i Maciejowi Sochackiemu certyfikaty X-lecia stażu w IPA.

Walne Zebranie było okazją do wręczenia kol. Jackowi Rzepie certyfikatu nadania honorowego tytułu „PRZYJACIEL PRZEMYSKIEGO REGIONU”. Oficjalnego wręczenia dokonali Przewodniczący wraz z kol. Moniką Rosicką-Gargol – Z-cą Sekretarza Regionu.

W trakcie zebrania dokonano podsumowania działalności Regionu w 2021 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Grupy Wojewódzkiej, działania pomocowe dla kolegów IPA z Ukrainy. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionu oraz ustalono kierunki działalności w 2022 roku.

Zebranie było okazją do spotkania integracyjnego, wymiany doświadczeń oraz konkretyzowania planów działalności statutowej w 2022 roku. Dwuletnia przerwa w bezpośrednich kontaktach spowodowała, że spotkanie, przy suto zastawionych stołach, trwało kilka godzin.

Tekst: J. Faber
Zdjęcia: W. Skorża

Możesz również polubić…