SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2023 ROK

Szanowne Koleżanki i Koledzy Podkarpackiej GW

Od 10 stycznia Przewodniczący Regionów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA dysponować będą legitymacjami członkowskimi oraz naklejkami IPA na 2023 rok.

Składkę członkowską można wpłacać (zgodnie z przyjętymi zasadami) na rachunek bankowy macierzystego Regionu lub bezpośrednio w jego siedzibie.

Jan Faber – Prezes Podkarpackiej GW IPA

Możesz również polubić…