PRZEMYSKIE WALNE ZEBRANIE IPA

W dniu 26 kwietnia 2024 roku zaprzyjaźniony hotel “ACCADEMIA” gościł członków Przemyskiego Regionu IPA na corocznym Walnym Zebraniu. Prezydium i Komisja Rewizyjna Przemyskiego składała sprawozdania z działalności w 2023 roku. Walne Zebranie podejmowało również decyzje w sprawie głównych kierunków działalności w 2024 roku. Spotkanie to było okazją do uhonorowania członków i przyjaciół wspierających działalność statutową pożytku publicznego.

Panu Bolesławowi Wolaninowi został wręczony certyfikat X-lecia stażu w IPA oraz certyfikat potwierdzajacy nadanie honorowego tytułu “PRZYJACIEL PRZEMYSKIEGO REGIONU IPA”. Certyfikat X-lecia stażu w IPA otrzymał kolega Damian Chabko.

Spotkanie to było okazją do złożenia podziękowań oraz skromnych IPOWSKICH upominków dla Pani Barbary Barwikowskiej-Wandas i Pana Tadeusza Fejdasza.

Walne Zebranie zatwierdziło wszystkie sprawozdania , dając Prezydium podstawę do przesłania sprawozdania finansowego do KAS oraz sprawozdania OPP do Narodowego Instytutu Wolności.

tekst. J. Faber
zdjęcia: archiwum Regionu

Możesz również polubić…