Odznaczenie dla Przewodniczącego Bieszczadzkiego Regionu IPA

alt

W dniu 25 września Jego Ekscelencja Biskup Polowy gen. bryg. Józef Guzdek odznaczył Przewodniczącego Bieszczadzkiego Regionu IPA kol. Marka Samka oraz Przewodniczącego NSZZ FSG przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej kol. Bartłomieja Galantego medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

    Za szczególne zaangażowanie i pomoc na rzecz dzieł Ordynariatu Polowego w ramach apostolstwa świeckich oraz pracę charytatywną, w obecności Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz ks. Dziekana Straży Granicznej Zbigniewa Kępy, Jego Ekscelencja Biskup Polowy gen. bryg. Józef Guzdek odznaczył dziś medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki naszych kolegów: Marka Samka, Przewodniczącego IPA Region Bieszczadzki oraz Bartłomieja Galantego, przewodniczącego NSZZ FSG przy BiOSG.
    Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki został ustanowiony przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego na mocy dekretu z dnia 5 października 2011 r. Przedstawia błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, gdy odbywał zasadniczą służbę wojskową jako alumn-żołnierz w 54 Szkolnym Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Na awersie okrągłej odznaki medalu o średnicy 40 mm znajduje się podobizna ks. Jerzego Popiełuszki w mundurze wojskowym. Na rewersie obok logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego znajduje się: krzyż, stuła z sentencją „Bóg–Honor–Ojczyzna”, wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz hasło: „Zło dobrem zwyciężaj”. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 45 mm z sześcioma paskami o kolorach: khaki, białym i czerwonym oraz ciemnozielonymi 2 mm prążkami wzdłuż boków.
    Medal ten został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu alumnów-żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich LWP. Jednostki te oficjalnie były nazywane szkolnymi batalionami ratownictwa terenowego. Medal przyznawany jest przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego osobom duchownym i świeckim, które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.
Zdjęcia i tekst. Ł. Kociołek

Fotogaleria dostępna TUTAJ.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *