IX Kongres Sekcji Polskiej zakończony

IX Kongres Delegatów Sekcji Polskiej IPA obradował w Zamościu. Mamy nowego Prezydenta –  został nim Fryderyk Orepuk.

    W dniach 25-27 października 2013 roku w Zamościu odbył się IX Kongres Sekcji Polskiej. Uczestniczyło w nim 63 delegatów reprezentujących 16 z 17 Grup Wojewódzkich i łącznie ponad 9.500 członków IPA. Ze względów na  niadekwatne do rzeczywistości postanowienia aktualnie obowiązujacego Statutu nie mogła być reprezentowana Lubuska Grupa Wojewódzka. Podkarpacką Grupę reprezentowali delegaci: Jan Faber, Marek Godzień, Adam Pietrzkiewicz, Janusz Pleśnar i Jacek Rzepa.
    Ogółem 12 kandydatów ubiegało się o 9 stanowisk w Prezydium Krajowego Zarządu. Z uwagi na uwarunkowania Statutowe o stanowisko nie mógł się ubiegać ustępujący Prezydent Arkadiusz Skrzypczak. Zebrani głosowali nad jedyną kandydaturą na najwyższe stanowisko Sekcji Polskiej. Prezydentem Sekcji Polskiej w kadencji 2013-2016 został Fryderyk OREPUK – jedyny kandydat na to stanowisko. Prezydenta wspierać będą: I Wiceprezydent – Witold DRZAŻDŻYŃSKI; II Wiceprezydent – Aneta SOBIERAJ; III Wiceprezydent- Krzysztof SKOWRON; Sekretarz Generalny – Arkadiusz SKRZYPCZAK; Z-ca Sekretarza Generalnego – Radosław SKUBINA; Skarbnik – Wiesława MISTERKA; Z-ca Skarbnika – Piotr WÓJCIK; członek Prezydium – Robert RZEŹNIK. O trzy stanowiska w Komisji Rewizyjnej ubiegało się 4 kandydatów. Kongres powierzył funkcję Przewodniczącego Komisji kol. Piotrowi Szymurskiemu, natomiast Roman Herezo i Piotr Żelazny zostali jej członkami.
    Na Kongresie dyskutowano nad przyjęciem nowego Statutu celem dostosowania go do istniejących uregulowań prawnych oraz umożliwiającego poprawną realizację zadań zarówno statutowych jak i pożytku publicznego przez wszystkie struktury Stowarzyszenia. Niestety, pomimo wcześniejszych uzgodnień przyjętych przez Krajowy Zarząd na posiedzeniach w Kalwarii Pacławskiej i w Miłkowie, pozytywnych ocen prawników nowy Statut nie został przyjęty. Przypuszczalnie przez całą kadencję Nasze Stowarzyszenie będzie musiało działać w oparciu o stary Statut ograniczający swobodę decydowania Regionów o zasadach funkcjonowania oraz Grup Wojewódzkich w zakresie uprawnień w stosunku do Regionów.
W Kongresie uczestniczyło 15 delegacji Sekcji Zagranicznych: Austrii, Łotwy, Mołdawii, Irlandii, Cypru, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Rosji, Grecji, Serbii, Izraela, Litwy i Ukrainy. Wszyscy bardzo wysoko oceniali aktywność ustępującego Prezydenta jak i całej Sekcji Polskiej zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Tekst i zdjęcia. J. Faber

 Fotogaleria dostępna TUTAJ.

 

 

IX Kongres Delegatów Sekcji Polskiej IPA obradował w Zamościu. Mamy nowego Prezydenta – został nim Fryderyk Orepuk.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *