Szkolenie z zakresu finansów i księgowości IPA

 

W dniu 14 grudnia w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej odbyło się szkolenie „Księgowość w IPA”. Uczestniczyły w nim osoby funkcyjne Regionów PGW oraz zaproszeni koledzy z Grupy Lubelskiej, Mazowieckiej i Świętokrzyskiej.

    Przyjęte przez IX Kongres Delegatów Sekcji Polskiej IPA uregulowania wprowadzające obowiązek uzyskania przez Grupy Wojewódzkie osobowości prawnej spowodowały konieczność przeszkolenia osób funkcyjnych z zakresu zarządzania organizacją pozarządową (aspekt prawno-organizacyjno-finansowy). Szkolenie takie odbyło się w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej.
    Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej zorganizowało w dniu 14 grudnia 2013 roku szkolenie z zakresu finansów i księgowości w strukturach stowarzyszenia International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska. Szkolenie to prowadziła Pani Renata Stelmach właścicielka firmy „FKAUDYT” w Nowym Sączu. W tym miejscu należy w tym miejscu wspomnieć, że Pani Renata Stelmach jest zdobywczynią I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Lider Księgowości 2013”. Razem z nią w Rzeszowie gościła koleżanka Wiesława Misterka – Skarbnik Sekcji Polskiej.
    W szkoleniu udział wzięło 23 osoby funkcyjne z Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej oraz 7 osób z innych Grup Wojewódzkich, które skorzystało z naszego zaproszenia. Z Grupy Lubelskiej udział wzięło 4 osoby na czele z kol. Piotrem Wójcikiem zaś z Grupy Świętokrzyskiej 3 osoby na czele z kol. Robertem Literackim. Z Grupy Mazowieckiej udział brał kol. Krzysztof Kapturski – Skarbnik Grupy.
    Spotkanie było bardzo owocne i spełniło nasze oczekiwania. Przekazane informacje oraz materiały z zakresu księgowości pozwolą na poprawne i przygotowanie uregulowań z zakresu polityki (zasad) rachunkowości spełniających zarówno obowiązkowe jak i rekomendowane standardy rachunkowości.
    Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA serdecznie dziękuje koleżance Wiesławie Misterce za pomoc w zorganizowaniu szkolenia.

tekst: J. Faber
foto: Z. Welszyng

Fotogaleria dostępna TUTAJ

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *