„Świetlik” w szkołach powiatu mieleckiego.

  „Świetlik” w szkołach powiatu mieleckiego.

    Mielecki Regionu International Police Assocation Sekcja Polska po raz pierwszy realizował wspólnie ze stroną służbową statutowe zadania w sferze publicznej określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a mianowicie działania profilaktyczne w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego ujęte w planie działania Regionu IPA Mielec na rok 2014. Współorganizatorami akcji byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, PZU Oddział w Mielcu, Komenda Powiatow Policji w Mielcu. Akcję „Świetlik” przeprowadzili w dniach 2-4 czerwiec 2014 roku członkowie IPA: Adam Mielnicki i Waldemar Bernat wraz z policjantami Wydziału ds. nieletnich i patologii społecznych : st.sierż. Markiem Opielą oraz st.post. Magdaleną Piechotą oraz pełnomocnika dyrektora WORD w Tarnobrzegu ds. współpracy z samorządami i OSK Panem Józefem Piątek.
    Akcja ”Świetlik” została przeprowadzona w dziewięciu placówkach oświatowych na terenie powiatu mieleckiego, udział w akcji wzięło ponad 750 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli : w Padwi Narodowej, Tuszowie Narodowym, Grochowie, Radomyślu Wielkim, Partyni, Woli Mieleckiej, Czerminie, Górkach Mieleckich.
    Podczas akcji Świetlik rozdano uczniom ponad 1350 odblasków w postaci breloków, opasek, kamizelek. Podczas spotkań z uczniami policjanci przekazywali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, zachowania się pieszego po zmroku, w jaki sposób używać elementów odblaskowych aby były one widoczne. Dzieciom przekazano ponad 1350 odblasków w postaci breloków, opasek, kamizelek.
    W imieniu Mieleckiego Regionu International Police Assocation Sekcja Polska serdecznie dziękuję Marszałkowi Województwa Podkarpackiego -Panu Władysławowi Ortylowi, dyrektorowi WORD Tarnobrzeg -Panu Lucjuszowi Nadbereźnemu oraz pracownikom WORD Panom Józefowi Piątek i Markowi Ożga, dyrektor Oddziału PZU w Mielcu -Pani Iwonie Ziębie oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Mielcu Panu nadkom. Andrzejowi Swół.
    Prezydium IPA Mielec planuje w ramach uzyskanych środków z 1% jak również otrzymanych darowizn przeprowadzić kolejny etap akcji Świetlik w miesiącach wrzesień – październik 2014 roku również dla dorosłych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Mieleckiego Regionu International Police Assocation Sekcja Polska – www.ipa.mielec.pl
Tekst i zdjęcia: Adam Mielnicki

Fotogaleria dostępna TUTAJ

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *