Szkolenie „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

 

W czerwcu Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu rozpoczęło nieodpłatne szkolenie policjantów z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Patronat obejmuje Przemyski Region IPA wspólnie z Podkarpacką Grupą Wojewódzką IPA.

    Przemyski Region IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji wspólnie z Zarządem Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej objął patronatem szkolenie z zakresu „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” prowadzone przez Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu. Jest to bezpłatne dwudniowe szkolenie przeznaczone dla policjantów powiatów przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego oraz przeworskiego. Ponadto ze szkolenia skorzystać mogą członkowie Przemyskiego Regionu IPA.
    Naszym celem jest, zgodnie z podnoszonymi od dłuższego czasu postulatami, umożliwienie przeszkolenia jak największej liczby policjantów. W pierwszej kolejności chcemy umożliwić przeszkolenie policjantów najczęściej podejmujących czynności służbowe na miejscu zdarzenia drogowego tj. policjantów Ruchu Drogowego, Ogniw Interwencyjnych oraz Rewirów Dzielnicowych.

  1. Głównym celem szkolenia jest przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobów udzielania pierwszej pomocy.  Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia: resuscytacja osoby dorosłej, resuscytacja dziecka, zasady stosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
  2. Pierwsza pomoc w stanach nagłych: zadławienie, omdlenie, ból w klatce piersiowej, duszność,  drgawki, udar mózgu, udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego,
  3. Pierwsza pomoc w urazach: rany, krwotoki, zwichnięcia, złamania, amputacje.

    Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych – w tym pokaz multimedialny. W szkoleniu biorą udział grupy 15-20 osobowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach nie więcej niż 6-8 osób na jednego instruktora.   Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
    Szkolenie to odbywa się dzięki wspaniałej altruistycznej postawie Pana Jerzego Tarkowskiego uhonorowanego przez Sekcję Polską International Police Association tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Pan Jerzy Tarkowski i kierowane przez niego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z.o.o od dwóch wspiera działania statutowe Przemyskiego Regionu IPA pokazując jak ważna i potrzebna jest w naszych czasach bezinteresowność i wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz realizacji zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe.
    Kierując się Naszą dewizą „Servo Per Amikeco – Służyć poprzez Przyjaźń” od przyszłego roku chcemy umożliwić skorzystanie z oferty policjantom z pozostałych komend województwa podkarpackiego.
    Koordynatorem działań szkoleniowych jest Przewodniczący Przemyskiego Regionu współdziałający z osobami wyznaczonymi przez Komendantów Komend Miejskich i Powiatowych.

tekst: J. Faber
zdjęcia: K. Marciak

 Fotogaleria dostępna TUTAJ

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *