Wybory władz w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej

W Boguchwale odbyło się Wyborcze Zebranie (Zjazd) Delegatów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA, podczas którego wybrane zostały nowe władze na trzyletnią kadencję 2016-2019. Zebranie to miało szczególny charakter z uwagi na obecność Prezydenta Sekcji Polskiej Fryderyka Orepuka, Skarbnika SP, Wiesławy Misterki oraz Zastępcy Skarbnika SP, Piotra Wójcika., jak również wręczanie członkom PGW medali i certyfikatów stażu w IPA, a dla osób wspierających naszą działalność- legitymacji „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”.
W dniu 23 kwietnia 2016 roku w hotelu „ODEON” w Boguchwale (koło Rzeszowa) odbyło się Sprawozdawcze-Wyborcze Zebranie Delegatów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Uczestniczyło w nich 62 Delegatów z 12 Regionów wchodzących w skład Grupy Wojewódzkiej. Oficjalnego otwarcia obrad dokonał Prezes GW Marek Godzień. Nim jednak doszło do regulaminowego przyjęcia porządku obrad, Prezydent Sekcji Polskiej ciepłymi słowami powitał zebranych, dziękując za zaproszenie i przekazał życzenia owocnych obrad.
Po przyjęciu porządku zebrania, tradycyjnie już, obrady otworzyły sprawozdania ustępujących władz. Po zatwierdzeniu sprawozdań ustępującego Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz uzyskaniu przez Prezydium absolutorium, przystąpiono do wyboru władz Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej.
Delegaci wybrali nowe władze Grupy Wojewódzkiej oraz Delegatów na Kongres Sekcji Polskiej w kadencji 2016-2019.
Prezydium Zarządu (po ukonstytuowaniu)
1. Prezes PGW –Jan Faber
2. Sekretarz – Adam Pietrzkiewicz
3. Z-ca Sekretarza – Iwona Drozdowska
4. Skarbnik – Władysław Marszałek
5. Członek Prezydium – Wiceprezes : Adam Mielnicki
6. Członek Prezydium – Jacek Rzepa
7. Członek Prezydium – Sławomir Zając
Komisja Rewizyjna (po ukonstytuowaniu)
1. Przewodniczący KR – Mariusz Fic
2. Członek KR – Danuta Mroczka
3. Członek KR – Marek Jędrzejczyk
Wybrani Delegaci na Kongres Sekcji Polskiej :Jan Faber, Andrzej Krukar, Andrzej Oleszek, Beata Raus, Jacek Rzepa, Piotr Furmanek
Po zakończeniu obrad dołączyli do nas zaproszeni goście , bowiem Zjazd poświecony był nie tylko wyborom władz, lecz również podziękowaniu zarówno członkom Stowarzyszenia, jak też przyjaciołom wspierającym w różnych obszarach działalność statutową Stowarzyszenia.
Prezydent Sekcji Polskiej IPA w asyście członków Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej Iwonie Drozdowskiej, Bogusławowi Łach i Andrzejowi Krukarowi wręczył najwyższe odznaczenie Stowarzyszenia „Medal Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”.
Prezydent SP wręczył także certyfikaty stażu w IPA zarówno członkom Stowarzyszenia będącym Delegatami, jak również osobom uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Certyfikat XX lecia stażu w IPA otrzymał Marek Cecuła – Region IPA Jasło. Certyfikaty XX lecia stażu w IPA otrzymali: Bożena Mindur-Bąk, Robert Janicki, Tomasz Kurek, Jan Zubrzycki oraz wspierający działania PGW: Jakub Marek Kyc, Ryszard Goch , Jacek Bokota.
Podziękowania i skromne upominki w postaci ryngrafu IPA Prezesi GW (były i obecny) oraz Prezydent Sekcji Polskiej przekazali Panom: Arkadiuszowi Bieleckiemu, Bolesławowi Wolaninowi, Ryszardowi Radwańskiemu, Wojciechowi Juraszowi- wspierającym działania Stowarzyszenia. Spotkanie było również okazją do otrzymania przez Jerzego Wiącka j Jerzego Andreasika z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej legitymacji „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”.
Bardzo miłą niespodzianką było uhonorowanie Prezydenta Sekcji Polskiej kol. Fryderyka Orepuka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Krzysztofa Pobutę Srebrnymi Krzyżami „Zasługi ZWiRWP, natomiast Prezesów PGW kol. Marka Godzienia i kol. Jana Fabera – Brązowymi Krzyżami „Zasługi ZWiRWP”. Odznaczenia wręczali: Pan Bolesław Wolanin – Członek Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Pan Ryszard Radwański – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Gen. Franciszka Gągora.
Zjazd zakończył się wspólnym obiadem i spotkaniem integracyjnym.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wsparli nas przy organizacji Zjazdu, a w szczególności dziękujemy Panu Jerzemu Wiąckowi właścicielowi hotelu „ODEON”.

Tekst Jan Faber
Zdjęcia Zdzisław Welszyng
Fotorelacja z wyborów dostępna TUTAJ

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *