Spotkanie Noworoczne Regionu IPA Przeworsk

W dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 18.00 w Przeworsku w restauracji „TERAPIA” odbyło się spotkanie noworoczne członków IPA Regionu Przeworsk, członków Zasłużonych IPA oraz przyjaciół Regionu wspierających działalność statutową. W spotkaniu ponadto uczestniczyły Z-ca Sekretarza Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA kol. Iwona Drozdowska oraz Zasłużony Członek SP IPA, Senator RP Mieczysław Golba.
Na wstępie Przewodniczący Regionu Andrzej Oleszek przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Przeworsk za 2016 rok. Po krótkim przemówieniu nastąpiło wręczenie legitymacji nowemu członkowi IPA kol. Maksymilianowi Szylar. Wręczenia legitymacji dokonał Skarbnik Regionu Franciszek Kantor. Następnie Senator RP, Prezes Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie Mieczysław GOLBA dokonał wręczenia odznaczeń wyróżnionym członkom naszego stowarzyszenia:
Srebrną Honorową Odznakę Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie otrzymał Arkadiusz Szylar.
Złotą Honorową Odznaką OZPN w Jarosławiu otrzymali: Dariusz Florek i Józef Paśkiewicz.
Srebrną Honorową Odznakę OZPN w Jarosławiu otrzymali: Wiesław Godlewski, Czesław Mendycki i Adam Szymański.
Brązową Honorową Odznakę OZPN w Jarosławiu otrzymali: Adam Musiał i Andrzej Stęc.
Po dokonanym wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Andrzej Oleszek podziękował Panu Mieczysławowi Golbie za wyróżnienie naszych członków i wręczył pamiątkowy gadżet z logo IPA. Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia legitymacji ,,Zasłużonego SP IPA” kol. Arkadiuszowi Gagat. Legitymację wręczyła Z-ca Sekretarza PGW IPA kol. Iwona Drozdowska, natomiast koszulkę polo z logo IPA Przeworsk wręczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Wiesław Szmul. Jako ostatni punkt przed obiadem było podziękowanie za przekazanie 1% z podatku dochodowego Panu Bogdanowi Skupień, jaka osoba nie związana z naszym stowarzyszeniem przekazała 1 % z podatku dochodowego za co została nagrodzona maskotką z policyjną czapką
i logo IPA.
Po części oficjalnej na wystrojonej sali, syto zastawionych stołach i dźwiękach zespołu muzycznego ,,Metro” odbył się wieczorek taneczny.
Ponadto serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania i wieczorku tanecznego.

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Spotkanie Noworoczne Regionu IPA Przeworsk”]

Tekst: Andrzej Oleszek
Zdjęcia: Czesław Mendycki

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *