SEMINARIA POLSKO-JĘZYCZNE – IPA IBZ GIMBORN 2019

W dniach 20-24 maja 2019 roku w IBZ Gimborn zorganizowane zostanie jedno seminarium polsko-niemieckie z tłumaczeniem symultanicznym. Koszt seminarium wynosi 330 euro od osoby. Koszty pokrywają: Sekcja Polska (100 euro), Podkarpacka GW (150 euro), macierzysty Region (80 euro).
Temat seminarium : „Przestępczość transgraniczna, przykład: handel ludźmi – zadania i możliwości współpracy transgranicznej dla Policji”.
Celem seminarium jest aktualna informacja o obecnych formach handlu ludźmi w i do Polski i Niemiec. Warunki życia ofiar handlu ludźmi w ich ojczystych krajach oraz w krajach docelowych będą przeanalizowane oraz przedstawione metody i kierunki ich przerzucania do Europy i w ramach Europy. Ponadto będą ukazane i przedyskutowane na bazie wybranych przykładów możliwości ich ścigania przez Policję, a także możliwości w zakresie współpracy trans granicznej

Termin pisemnych zgłoszeń kandydatów (za pośrednictwem macierzystych Regionów) do 10 lutego. Szczegółowych informacji udziela prezes Podkarpackiej GW IPA.

tekst. Jan Faber

Możesz również polubić…