SKŁADKA CZŁONKOWSKA IPA ZA 2019

Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA dysponuje już legitymacjami członkowskimi na 2019 rok. Składkę członkowską opłaca się w macierzystym Regionie lub na rachunek bankowy Regionu. Numery kont bankowych znajdują się na panelu bocznym w zakładce REGIONY.

Może Ci się również spodoba