WYBORY W PODKARPACKIEJ GRUPIE WOJEWÓDZKIEJ

25 maja 56 Delegatów z trzynastu Regionów wchodzących w skład Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA wybrało władze, które będą kierowały Grupą w latach 2019-2023. Wybrani zostali również Delegaci na Kongres Sekcji Polskiej IPA.

Delegaci poszczególnych Regionów IPA oraz ustępujące osoby funkcyjne Prezydium Zarządu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, spotkali się w dniu 25 maja 2019 roku obiekcie rekomendowanym IPA – hotelu „ODEON” w Boguchwale. Gościem honorowym Zebrania Delegatów był kol. Piotr Wójcik – Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA pełniący równocześnie funkcję obserwatora z ramienia Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej.

Delegaci wybrali nowe władze. Grupą kierował będzie nadal Jan Faber, a nadal wspierać go będzie Prezydium w składzie: kol. Adam Pietrzkiewicz, kol. Iwona Drozdowska, kol. Damian Chabko, kol. Jacek Rzepa i kol. Sławomir Zając. Komisja Rewizyjna funkcjonować będzie również w starym składzie: kol. Mariusz Fic, kol. Marek Jędrzejczyk, kol. Danuta Mroczka. Przewodniczył jej będzie kol Mariusz Fic.

Zgodnie z regulacjami statutowymi wybierani byli Delegaci na Kongres Sekcji Polskiej. Mandat Delegata otrzymali: Jan Faber, Adam Pietrzkiewicz, Jacek Rzepa, Sławomir Zając, Beata Raus, Andrzej Oleszek, Piotr Pelc, Piotr Furmanek, Damian Chabko, Tomasz Pieniowski i Gwidon Piotrowicz.

Zebranie było okazją do spotkania integracyjnego oraz wymiany doświadczeń w realizacji szczytnych lecz trudnych celów statutowych. Tak jak przez ubiegłą kadencję 2016-2019 w rozwoju Grupy sprzyjali i pomagali nam przyjaciele tak i sobotnia pogoda nam dopisała, pozwalając kosztować grillowanych potraw przygotowanych przez hotelową kuchnię oraz „zimnego chmielowego napoju”.

W imieniu władz PGW serdecznie dziękuję delegatom za liczne przybycie oraz obdarzenie zaufaniem. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Jerzego Wiącka – właściciela Hotelu „ODEON” za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Tekst: J. Faber
Zdjęcia: W. Skorża

Możesz również polubić…