XIII KONGRES SEKCJI POLSKIEJ IPA

W dniach 8-9 grudnia 2023 roku w Warszawie w hotelu „ARCHE KRAKOWSKA” odbył się XII Kongres Sekcji Polskiej IPA. Wzięło w nim udział 76 delegatów ze wszystkich Grup Wojewódzkich. Swoją obecnością na kongresie zaszczycił nas nowo wybrany Prezydent Światowej IPA kol. Martin Hoffman, a także delegacje sekcji krajowych z 17 państw: Austrii, Albanii, Czarnogóry, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Grecji, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Celem Kongresu był wybór krajowych władz oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027. Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej kierować pracować będzie w następującym składzie:

 • Prezydent – Piotr Wójcik (Lubelska GW)
 • Wiceprezydent – Witold Drzażdżyński (Wielkopolska GW)
 • Wiceprezydent – Janusz Podżorski (Śląska GW)
 • Wiceprezydent – Radosław Skubina (Podlaska GW)
 • Sekretarz Generalny – Ewa Dębowska (Stołeczna GW)
 • Z-ca Sekretarza Generalnego – Bartłomiej Majchrzak (Dolnośląska GW)
 • Skarbnik – Adam Pietrzkiewicz (Podkarpacka GW)
 • Asystent Skarbnika – Janusz Kołder (Śląska GW)
 • Członek Prezydium – Adam Mateńko (Lubelska GW)

Wybrano również Komisje Rewizyjną, której skład przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący – Józef Gorzałka,
 • Członek – Jan Maciejczuk,
 • Członek – Piotr Pelc,
 • Członek – Mariusz Jędrasik,
 • Członek – Wojciech Frańczak.

Drugi dzień obrad delegaci rozpoczęli od dyskusji nad zmianami w Statucie, które przedstawiła powołana w tym celu w 2022 roku przez Krajowy Zarząd – Komisja Statutowa. Projekty zmian w imieniu komisji przedstawiła jej przewodnicząca kol. Elżbieta Gargula. Większość zgłaszanych poprawek delegaci przyjęli i znajdą one swoje odzwierciedlenie w Statucie IPA Sekcja – Polska.

Po przerwie obiadowej delegaci wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji poświęconej „Bezpieczeństwu w Ruchu Drogowym”. Po zakończeniu konferencji, sztandar IPA Sekcja Polska został wyprowadzony, a Prezydent Sekcji Polskiej Piotr Wójcik, wypowiedział formułkę „Zamykam XIII Kongres Delegatów IPA Sekcja Polska”.

Tekst: J. Faber
Zdjęcia: archiwum Grupy

Możesz również polubić…