Seminarium szkoleniowe IPA na zamku w Gimborn

Od kilkunastu lat w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym IPAGimborn (Niemcy – Nadrenia Północna – Westfalia) policjanci z różnych krajów spotykają się, by wymienić doświadczenia, nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne w swojej codziennej pracy.

Spotkania te odbywają się we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi organami IPA. Ostatnie z nich było szczególne, gdyż byłem pierwszym w historii uczestnikiem reprezentującym Podkarpacką Grupę IPA.

Przedmiotem przeprowadzonego w dniach od 10 do 14 czerwca 2013 roku seminarium był zakres i formy występowania zorganizowanej przestępczości samochodowej w Uni Europejskiej oraz policyjne akcje zmierzające do przeciwdziałania temu zjawisku. W seminarium oprócz przedstawicieli Policji niemieckiej, polskiej, austriackiej i szwedzkiej, udział wzięli specjaliści zajmujący się na co dzień ujawnianiem oszustw ubezpieczeniowych. W sumie z tłumaczami, grupa liczyła 35 osób.

Wykłady prowadzone były przez doświadczonych policjantów pionu kryminalnego Polski , Niemiec i Szwecji zwalczający w swej codziennej służbie przestępczość samochodową. Pokazane zostały struktury zorganizowanych grup przestępczych działających w Europie, oraz ich sposób działania. Przedstawiono materiały z prowadzonych licznych policyjnych akcji na terenie Polski, Niemiec i Litwy, akcji zakończonych przedstawieniem zarzutów członkom zorganizowanych grup przestępczych.

Zaprezentowanie podstaw prawnych i metod pracy funkcjonariuszy niemieckich oraz polskich stało się przyczynkiem do ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń. Odjęto też próby wskazania obszarów, które powinny zostać zunifikowane, tak by policyjna współpraca transgraniczna mogła przebiegać bardziej efektywnie.

Pobyt w Gimborn nie ograniczył się wyłącznie do części szkoleniowej – organizatorzy zadbali również o to, by uczestnicy w ramach seminarium w zwiedzili zabytki Kolonii.

Podsumowując należy podkreślić, że spotkanie to było nie tylko okazją do poszerzenia specjalistycznej wiedzy, ale też zawarciem wielu nowych międzynarodowych znajomości. Niewątpliwie, będzie to kolejny krok do dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w ramach IPA.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Kocój

 Fotogaleria dostępna TUTAJ.


Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *