Spotkanie integracyjne Regionu Przeworsk

 

Prezydium zorganizowało w dniu 26 września w restauracji „Leliwa” w Przeworski spotkanie integracyjne członków Regionu IPA Przeworsk połączone z uroczystym wręczeniem legitymacji członkowskich dla nowo wstępujących do Stowarzyszenia.

    W dniu 26.09.2014 roku o godz. 16.00 w Przeworsku w restauracji LELIWA odbyło się spotkanie integracyjne członków IPA Regionu Przeworsk, przyjaciół Regionu wspierających działalność statutową. W spotkaniu brał udział sekretarz Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA kol. Jan Faber.
    Na wstępie Przewodniczący Regionu Andrzej Oleszek (wybrany 2 maju 2014 roku przez Walne Zgromadzenie do przewodniczenia Regionowi w kadencji 2014-2017) przywitał wszystkich członków oraz zaproszonych gości oraz przedstawił cele i zadania stowarzyszenia. Następnie złożył podziękowanie poprzedniemu przewodniczącemu kol. Adamowi Jaroszowi za włożony wkład w założeniu Przeworskiego Regionu.
    Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia legitymacjo członkowskich dla siedmiu nowych kolegów. Legitymacje otrzymali koledzy: Marian Jamroży, Grzegorz Kołodziej, Mariusz Kubisz, Adam Marek, Jan Rygowski, Mateusz Urbanik, Paweł Zięba.
    Obydwaj Przewodniczący wspólnie złożyli podziękowania i wręczyli okolicznościowe upominki Panu Karolowi Benbenek i Panu Zbigniewowi Wlazło za udzieloną pomoc w realizacji zadań statutowych. W dalszej części spotkania zabrał głos zaproszony gość Jan Faber, przestawił sprawy statutowe, a następnie na ręce Przewodniczącego Andrzeja Oleszek złożył podziękowanie za działanie na rzecz podnoszenia prestiżu Stowarzyszenia oraz dla całego prezydium za tworzenie atmosfery koleżeńskości i zrozumienia w Stowarzyszeniu.
    Spotkanie to było okazją do ustalania wspólnych działań na najbliższy okres. Wspólnie ustalono, że takie spotkania wejdą w program działań Regionu.
Tekst: Andrzej Oleszek
Zdjęcia. Wiesław Szmul

Fotogaleria dostępna TUTAJ.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *