Krośnieńska IPA partnerem programu historyczno-edukacyjnego

 

Działając na rzecz upamiętniania historii formacji policyjnych, policjanci podjęli się realizacji programu edukacyjno-historycznego, mającego na celu utworzenie w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie Izby Pamięci Służb Policyjnych.

    Ponad rok temu policjanci i członkowie IPA Region Krosno oraz pracownicy komendy rozpoczęli poszukiwania eksponatów, aby można było w przypadającą w tym roku 95 rocznicę powstania Policji zaprezentować je w gablotach tworzonej Izby.

    Uroczyste otwarcie Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych odbyło się w czwartek tj. 30 października br. Członkowie IPA funkcjonariusze Krośnieńskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej koledzy i koleżanki, Adam Pietrzkiewicz, Piotr Furmanek, Beata Winiarska, Beata Raus oraz Marcin Dziubak czynnie wzięli udział w organizacji i poprzedzającej to wydarzenie konferencji pod tytułem „Kształtowanie się administracji państwowej w regionie po odzyskaniu niepodległości po 1918 roku”.

    W programie konferencji wygłoszonych zostało pięć wykładów. Jednym z prelegentów był członek Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA Adam Pietrzkiewicz, który przedstawił Genezę Policji Państwowej w regionie. Ponadto zaproszeni prelegenci wygłosili referaty dotyczące kształtowania się administracji państwowej w regionie po odzyskaniu niepodległości po 1918 roku, w dziedzinach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, ustroju prawno-administracyjnego, kontroli granicznej wykonywanej przez funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz rozwoju szkolnictwa w regionie dawnego województwa lwowskiego po 1918 r.

    Kolejnym elementem uroczystości związanych z otwarciem Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych było przecięcie wstęgi. Ten zaszczyt przypadł kolejno zaproszonym  gościom i organizatorom. Jako pierwszy rozpoczął Władysław Kuźma, syn Antoniego Kuźmy – posterunkowego Policji Państwowej,  Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Szczupak, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Piotr Patla, przedstawiciel z Komendy Głównej Policji z Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej mł. insp. Daniel Głowacz oraz Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Adam Pietrzkiewicz.

    Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA, a zwłaszcza z Regionów: Krosno, Jasło, Rzeszów za pomoc w tworzeniu Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie. Członkowie stowarzyszenia znani są z podejmowania różnorakich inicjatyw i z wielką chęcią wsparli przedsięwzięcie utworzenia Podkarpackiej Izby Pamięci.

    Treści edukacyjne wyrażone poprzez eksponaty w Izbie Pamięci zostały dobrane w taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia i zgłębiały wiedzę z zakresu historii, będąc ciekawą formą zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej  i mieszkańców regionu. Mamy nadzieję, że sympatyków tego przedsięwzięcia nie zabraknie, a Podkarpacka Izba Pamięci Służb Policyjnych będzie sukcesywnie wzbogacana w nowe eksponaty.
    Zapraszamy do zwiedzania Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych, po uprzednim kontakcie telefonicznym  (13) 43 29 307.

Fotogaleria dostępna TUTAJ

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *